Hoofdpunten handleiding bemiddeling tolkdiensten

Voor het aanvragen van een tolkdienst belt u naar 020-8202892. U kunt ook een e-mail sturen naar tolk@concorde.nl of uw aanvraag indienen via Concorde Extranet. Heeft u nog geen inloggegevens voor Extranet, stuur dan een e-mail naar helpdesk@concorde.nl.

Soort tolkdienst

We onderscheiden drie soorten tolkdiensten:

 • Ad hoc telefonische tolkdienst

- verbinding binnen 3 minuten.
- 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 • Gereserveerde telefonische tolkdienst, videoconferencing, conference call

- op afspraak (via telefoon, videoverbinding of conference call).
- reserveren op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur.
- uitvoer op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur en in het weekend tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

 • Persoonlijke tolkdienst

- op afspraak op locatie.
- reserveren op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur.
- Uitvoer op werkdagen tussen 8.00 uur en 22.00 uur en in het weekend tussen 8.00 uur en 20.00 uur.

U kunt een gereserveerde tolkdienst maximaal 6 weken van tevoren aanvragen. Een gereserveerde tolkdienst mag maximaal 2 uur duren. Binnen 24 uur na uw aanvraag ontvangt u per e-mail een voorlopige opdrachtbevestiging. Hierin staat onder meer het reserveringsnummer dat u nodig hebt wanneer u inbelt voor een gereserveerde telefonische tolkdienst.

Indien de tolkdienst niet kan worden geleverd, verstuurt Concorde binnen 16 werkuren een niet-leveringsverklaring. U ontvangt uiterlijk 72 uur voor aanvang van de tolkdienst per e-mail een definitieve opdrachtbevestiging.

Wanneer u een tolkdienst aanvraagt, houdt u dan het BO-/Zorgnummer bij de hand.

Bij een persoonlijke tolkdienst heeft de tolk de verantwoordelijkheid de tolkdienst door de afnemer middels een werkbriefje of via de smartphone-app Concorde Pocket te laten aftekenen.

Onze tolken

Concorde heeft geen afnameplicht uit het Register beëdigde tolken & vertalers (Rbtv). Alle tolken hebben minimaal het niveau van tolken op de Uitwijklijst. Concorde ziet erop toe dat de tolken:

 • De boodschap correct overbrengen,
 • Kennis hebben van de gewoontes en de cultuur van de cliënt,
 • Informatie vertrouwelijk behandelen,
 • Affiniteit hebben met het gehanteerde jargon in de zorgsector,
 • Professioneel zijn.

De tolken die Concorde inzet, hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend, beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) en conformeren zich aan de Wbtv-gedragscode.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en overige talen. De standaard talen zijn de 20 meest aangevraagde talen. De talenlijsten zijn dynamisch en worden jaarlijks indien noodzakelijk aangepast.

Annulering

Indien een tolk een tolkdienst annuleert, zorgt Concorde voor een geschikte vervangende tolk. Lukt dit niet, neemt Concorde contact op met de afnemer om te zoeken naar een passende oplossing. Concorde vergoedt per annulering door Concorde € 35.
Indien een afnemer een tolkdienst annuleert, betaalt de afnemer:

 • niets indien de tolkdienst tot 72 uur voor aanvang van de tolkdienst wordt geannuleerd,
 • 50% van het bemiddelingstarief indien de tolkdiensten tussen 72 en 24 uur voor aanvang van de tolkdienst wordt geannuleerd,
 • 100% van het bemiddelingstarief indien de tolkdienst binnen 24 uur voor aanvang van de tolkdienst wordt geannuleerd,
 • 100% van het bemiddelingstarief en reiskosten en reistijd van de tolk indien de tolkdienst binnen 4 uur voor aanvang van de tolkdienst wordt geannuleerd.

Reiskosten

Concorde spant zich in bij persoonlijke tolkdiensten reistijden te beperken. Reiskosten zijn gemaximeerd op 3 uur reizen en 260 kilometer (retour) per opdracht.

Klachten en evaluatie

Heeft u een klacht over een tolkdienst? Stuur dan een e-mail naar helpdesk@concorde.nl. Binnen 24 uur ontvangt u terugkoppeling, en vervolgens bieden we binnen 3 werkdagen een oplossing.

Op ons evaluatieformulier kunt u feedback geven op onze dienstverlening.

 

Ga terug naar de pagina Tolkdiensten voor het COA en de Zorg Asielzoekers.