Uitbetaling vertaler per overheidscontract

Overheidsinstellingen zijn middels een contract volgend op een aanbesteding verplicht hun vertaalopdrachten bij een vertaalbureau te laten uitvoeren. Bij Concorde worden de vertalingen voor contractklanten behandeld op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. In de contracten die we met overheidsinstellingen hebben gesloten, zijn verschillende afspraken over tarieven en uitbetaling aan vertalers vastgelegd.

 

We willen u inzicht geven in de afspraken die in de contracten met verschillende overheidsinstellingen zijn vastgelegd. Daarom hebben we alle regels voor wat betreft betaling aan de vertaler voor u in een overzicht gezet. Uitzonderingen op de regels zijn:

  • Als u met een projectmanager vooraf een ander tarief afspreekt, geldt het afgesproken tarief.
  • Als er in een contract een minimumwoordtarief geldt, en dat tarief is lager dan het tarief dat u met Concorde heeft afgesproken, geldt natuurlijk het hoogste tarief.

Het overzicht vindt u op de pagina Overzicht tariefafspraken contractklanten.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de uitbetaling van vertaalopdrachten van overheidsinstellingen, neem dan contact op met een projectmanager van Concorde: 020-8202850.