Het succesverhaal van FUJIFILM EUROPE.

Hoe zorg je ervoor als hoofdkantoor met meer dan vijftig Europese bedrijven, werkzaam in talloze sectoren met ieder zijn eigen markt, expertise en manier van werken, dat iedere vertaling van eenzelfde hoog niveau is? Hoe creëer je je eigen taal die in alle landen wordt begrepen?

Dat was de uitdaging voor FUJIFILM Europe. En dat niet alleen. FUJIFILM EUROPE streefde naar één manier van werken, naar continuïteit en lagere overheadkosten voor vertalingen. Samen met Concorde vond FUJIFILM EUROPE de oplossing.

De organisatie

FUJIFILM EUROPE Europe GmbH is het strategische Europese hoofdkwartier voor de regio. Vanuit Düsseldorf ondersteunt deze organisatie ruim vijftig Europese bedrijven met marketing- en bedrijfsstrategieën. Deze bedrijven bedienen verschillende industrieën en hebben ieder een eigen tak van sport. Zo verzorgt het Tilburgse FUJIFILM EUROPE Manufacturing Europe een groot deel van de productie van gekleurd papier en levert FUJIFILM EUROPE Imaging o.a. groot formaat kleurenprinters, fotobestelmachines en fotoboeksystemen. Bij elkaar heeft FUJIFILM EUROPE in Europa ruim 5.000 medewerkers in dienst.

De situatie

Elke organisatie die actief is in meerdere landen zal zich in de situatie herkennen: elke vestiging doet het op zijn eigen manier. De tekst op de website, een persbericht over de lancering vaneen nieuwe camera, productomschrijvingen.... bij FUJIFILM EUROPE werden de vertalingen op lokaal niveau verzorgd. Door een lokaal vertaalbureau, een medewerker of een freelancer.

Kwaliteit bewaken

Wanneer vertaalwerk decentraal wordt geregeld, valt het niet mee de kwaliteit te bewaken en op een constant hoog niveau te houden. Zeker niet wanneer je afhankelijk bent van die ene medewerker of freelancer. En als die niet beschikbaar is, moet je van voren af aan beginnen en iemand zoeken die zich eerst de stijl en terminologie eigen moet maken.

Bij FUJIFILM EUROPE zorgde de decentrale aanpak daarnaast voor lange doorlooptijden wanneer een gezamenlijke inspanning vereist was, zoals bij Europese productlanceringen. Bovendien was weinig grip op de vertaalkosten en ontstond er een mozaïek aan tools en workflows.

De uitdaging

Kortom, er was ruimte voor verbetering. FUJIFILM EUROPE wilde dan ook komen tot één manier van werken, tot een systeem met een uniforme workflow en toolset, waarin de medewerkers van de diverse kantoren in alle landen zouden kunnen werken. Samengevat wilde FUJIFILM EUROPE hiermee het volgende bereiken:

  • Korte internationale time-to-market
  • Continuïteit in stijl en terminologie
  • Verbetering van de vertaalkwaliteit
  • Verlaging van de overheadkosten

‘Hoe eerder vertalingen (online) beschikbaar zijn, hoe sneller verkopen gerealiseerd kunnen worden.

De oplossing

Om deze doelstellingen te bereiken, is er ten eerste een team samengesteld van eigen vertalers en proeflezers dat intensief samenwerkt met de projectmanagers van Concorde. Indien nodig, kan Concorde extra vertalers aantrekken.

Dit team maakt gebruik van Concordes vertaalmanagementsysteem (TMS). Een flexibel, krachtig en uniform platform dat de afzonderlijke processen en lokale expertise van FUJIFILM EUROPE bundelt. Dit systeem biedt de mogelijkheid om zowel Concorde als de eigen medewerkers of freelancers de vertalingen te laten verzorgen.

Daarnaast heeft FUJIFILM EUROPE het centrale project-

management uit handen gegeven. Concorde coördineert de vertalingen en de review hiervan, zorgt ervoor dat spelchecks worden gedaan en de afgesproken terminologie wordt doorgevoerd en deadlines worden gehaald. Ook zorgt Concorde ervoor dat alle vertalingen worden opgeslagen in het vertaalgeheugen en terminologielijsten (met alle woorden die FUJIFIM op een bepaalde manier in een taal vertaald wil zien) up-to-date zijn.

Het resultaat

Dankzij deze aanpak is FUJIFILM EUROPE erin geslaagd zijn doelstellingen te realiseren:

Centraal projectmanagement Door het projectmanagement van de diverse vertaalopdrachten uit handen te geven, is een centrale coördinatie van projecten mogelijk met als bijkomend voordeel dat intern veel tijd en geld wordt bespaard.

Maatwerk FUJIFILM EUROPE is in staat het vertaalproces zelf vorm te geven en aan  te laten sluiten op de dagelijkse bedrijfsinfrastructuur.

Snellere time-to-market Omdat alle vestigingen gebruikmaken van hetzelfde systeem, ook bij grote, landoverstijgende projecten, is FUJIFILM Europe in staat snel en in meerdere landen tegelijk producten en diensten te lanceren. Hoe eerder vertalingen (online) beschikbaar zijn, hoe sneller verkopen gerealiseerd kunnen worden.

Een betere kwaliteit Het beste vertaalresultaat vereist een combinatie van de (ver)taalexpertise van de vertaler met de kennis van stijl en doelgroep van de klant. De eigen experts en vertalers van FUJIFILM EUROPE kunnen in het platform samen werken aan vertalingen, deze proeflezen en van feedback voorzien. Het is een zich herhalend proces dat de kwaliteit van toekomstige vertalingen vergroot en vertalers vertrouwd maakt met de specifieke huisstijl van de klant.

Vertalingen van een constant hoog niveau Vertaalgeheugens en terminologiedatabases dragen in belangrijke mate bij aan een consistente stijl en constant hoog niveau van vertalingen. Ook als een vertaler een keer niet beschikbaar is, kan zijn vervanger hiermee de afgesproken terminologie en stijl hanteren. Het vertaalgeheugen en de terminologielijsten worden centraal beheerd in het TMS.

Kostenverlaging Vrijwel elke vertaling brengt naast vertaalkosten ook andere kosten met zich mee, zoals kosten voor DTP. Door deze zaken centraal te regelen of Concordes eigen DTP-afdeling in te inschakelen, is duidelijk wat er moet gebeuren en profiteert FUJIFILM EUROPE van het voordeel dat het werk al voor een andere taal is gedaan. En door alle kosten voor iedere opdracht in het TMS bij te houden, kunnen de kosten voor de diverse vertaalopdrachten met elkaar worden vergeleken en kan een inschatting worden gemaakt voor de kosten van komende vertaalopdrachten.

Benieuwd hoe Concorde uw succes kan vertalen?

FUJIFILM EUROPE is erin geslaagd met de flexibele oplossing van Concorde zijn vertaaldoelstellingen te realiseren. Wilt u meer weten over het FUJIFILM EUROPE-project, of bent u benieuwd hoe wij u kunnen helpen uw internationale succes te vertalen?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met Concorde via +31 (0)20 8202890