Tolkdiensten voor DJI en de Raad voor Rechtsbijstand

Als DJI-medewerker spreekt u met gedetineerden, waarbij u in sommige gevallen een tolk nodig hebt. Ook advocaten die naar uw vestiging komen hebben tijdens hun gesprekken met gedetineerden wel eens een tolk nodig.

Concorde helpt u en de advocaten graag. Echter, de tolkdienstverlening voor de Raad voor Rechtsbijstand wordt sinds 1 januari door TVcN uitgevoerd.

Om deze reden kunnen we advocaten alleen helpen als zij over een niet-leveringsverklaring van TVcN beschikken.

Hieronder vindt u alle informatie die u nodig hebt wanneer u een tolkdienst wilt aanvragen.

DJI

Werkt u voor DJI en hebt u een tolk nodig? Bel dan met Concorde: 020-8202893.

U kunt uw aanvraag voor een gereserveerde telefonische tolkdienst of een tolkdienst op locatie ook sturen naar tolk@concorde.nl.

Meer informatie vindt u in de handleiding Raamovereenkomst Tolkdiensten ten behoeve van Dienst Justitiële Inrichtingen die u vindt op onze website.

Raad voor Rechtsbijstand

Een advocaat kan een tolkdienst aanvragen voor een cliënt die recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Tolkdiensten op basis van een toevoeging worden contractueel uitgevoerd door TVcN.

Daarom kan een advocaat alleen bij Concorde terecht met een niet-leveringsverklaring van TVcN.

Het nummer van Concorde voor een tolkaanvraag van een advocaat op basis van een niet-leveringsverklaring is 020-8202820.

Heeft een advocaat een tolk nodig voor een cliënt die geen recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan belt de advocaat naar 020-8202890.

Heeft u verdere vragen? Stel uw vraag door een e-mail te sturen naar helpdesk@concorde.nl en we nemen contact met u op.