FAQ Tolken voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

 

Amstelveen, mei 2016

Vanaf juni 2016 is Concorde Group bemiddelaar in tolkopdrachten voor de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Hiervan vindt momenteel meer dan de helft op locatie plaats.

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen van tolken.

 

1) Wat voor opdrachten voert Concorde uit voor de RvdK?

Wij voeren alle persoonlijke en telefonische tolkdiensten uit voor de Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn 16 RvdK-locaties in Nederland waar tolkopdrachten plaatshebben. Daarnaast vinden gesprekken o.a. plaats bij klanten thuis, in spreekruimtes van de Raad en bij de Politie en Rechtbanken. Sinds januari 2015 valt Jeugdzorg onder de gemeenten en niet meer onder de Raad voor de Kinderbescherming. De belangrijkste kerntaken van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bescherming, gezag en omgang na scheiding, straf, adoptie en toezicht houden bij bescherming- en strafzaken.

 

2) Wanneer kom ik in aanmerking voor het uitvoeren van tolkdiensten voor de RvdK?

Wij zetten in eerste instantie tolken in die voldoen aan het specifieke tolkprofiel voor de RvdK. Dit zijn tolken uit het Rbtv en van de Uitwijklijst of tolken met MBO+ opleidingsniveau, met aantoonbare ervaring en die Nederlands op B1-niveau spreken. Concorde selecteert tolken op basis van klantervaring en andere soortgelijke opdrachtgevers. Mocht u bij ons niet geregistreerd staan voor deze opdrachten, dan kunt u hier wel voor in aanmerking komen. Wij verzoeken u dan een e-mail te sturen naar: resources@concorde.nl.

 

3) Geldt er voor de RvdK afnameplicht uit het Rbtv?

De RvdK heeft geen afnameplicht m.b.t. de Wbtv, maar zet in beginsel Rbtv-tolken in of tolken die op de Uitwijklijst staan. Dit met inachtneming van afstand tot de opdracht, ervaring en tarieven.

 

4) Welke tarieven worden gehanteerd?

Uurtarieven

Voor de bepaling van uw tarief wordt uitgegaan van het door u opgegeven contracttarief.

Toeslagen

  • Dienst tussen 08.00 en 20.00 uur op werkdagen        0%
  • Dienst tussen 20.00 en 08.00 uur op werkdagen       10%
  • Dienst in het weekend                                            50%
  • Dienst op een feestdag                                          50%

Minimum vergoedingsduur

  • Voor telefonische tolkdiensten geldt een minimum vergoedingsduur van 10 minuten.
  • Voor persoonlijke tolkdiensten geldt een minimum vergoedingsduur van 30 minuten.

 

5) Op welke reiskosten- en reistijdvergoeding heb ik recht?

De reiskostenvergoeding voor tolken is €0,19 cent per kilometer excl. Btw, op basis van de snelste geplande route volgens Google Maps.

De reistijdvergoeding is 50% van de tolkvergoeding van de betreffende tolk, berekend op basis van de geplande reistijd per minuut.

 

6) Wat zijn de vergoedingen bij vertraging, annulering en no-show?

Bij vertraging van de afnemer wordt u vergoed vanaf het gereserveerde aanvangstijdstip van de tolkdienst. Bij een annulering door de afnemer binnen 24 uur voorafgaand aan de dienst én bij een no-show van de afnemer, krijgt u de gereserveerde tolktijd vergoed tot een maximum van 2 uur.

 

7) Hoe teken ik mijn werkbriefje af in de Concorde Pocket App?

Voor de Raad voor de Kinderbescherming gaat Concorde van start met de Concorde Pocket App voor het aftekenen van werkbriefjes. Het digitaal aftekenen zal voor de RvdK de norm worden. U dient daarom in het bezit te zijn van een goed werkende smartphone. Mocht er geen verbinding tot stand kunnen worden gebracht, dan dienen we binnen 24 uur het originele werkbriefje of een scan hiervan te ontvangen. Concorde is namelijk verplicht om binnen 24 uur de definitieve tolktijd aan de RvdK door te geven. U kunt het gescande werkbriefje sturen naar: invoices@concorde.nl

U kunt de Tolkenapp vinden op: https://pocket.concorde.nl

Bekijk hier de handleiding: Handleiding Concorde Pocket.

Deze app kan op pc worden geopend en afgetekend (met de muis).

Indien het werkbriefje niet digitaal afgetekend kan worden via de tolkenapp, dan is het noodzakelijk dat wij het werkbriefje ontvangen om tot betaling over te kunnen gaan. 

Als u een persoonlijke opdracht heeft geaccepteerd, ontvangt u een bevestiging per e-mail met de gegevens van de opdracht. Deze zijn tevens zichtbaar op Extranet. Via Extranet drukt u het werkbriefje af en neemt u het mee naar de locatie waar u gaat tolken. Hiervoor gaat u naar Extranet en klikt u op het tabblad “Tolk". Vervolgens klikt u op het tabblad “Aangenomen”. Als u daar in de lijst op het projectnummer klikt, komt u in het venster waar u het werkbriefje kunt afdrukken. 

Indien de tolkdienst niet digitaal kan worden afgetekend, vult u na afloop van de opdracht  - samen met de klant - het werkbriefje in. Zowel u als de klant ondertekent het deel voor Concorde, het deel voor uzelf en het deel voor de klant. Het deel voor uzelf en Concorde neemt u mee naar huis. U kunt deze scannen en sturen naar: invoices@concorde.nl. Vervolgens stuurt u het originele getekende briefje naar Concorde Group B.V. t.a.v. de Tolkafdeling, Postbus 140, 1180 AC Amstelveen. Als de duur van de tolkopdracht is veranderd, geldt de daadwerkelijk getolkte tijd als basis voor het factuuroverzicht.

Belangrijk: op het werkbriefje mag alleen de daadwerkelijk getolkte tijd worden ingevuld. Hoe het werkbriefje moet worden ingevuld kunt u nazien op: http://www.concorde.nl/docs/default-source/default-document-library/mailing-tolken-aanleveren-werkbriefjes.pdf

 

8) Ziek, te laat of verhinderd?

Als u een door u geaccepteerde tolkdienst niet kunt vervullen, kunt u deze via Extranet annuleren tot 48 uur voor aanvang van de dienst. Wilt u binnen 48 uur voor aanvang van de dienst annuleren, dan belt u zo snel mogelijk met nummer 020 820 2895 om dit te melden. We zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

 

9) Specifieke vragen of klachten?

Bij de afdeling Support van Concorde kunt u al uw vragen over tolkdiensten stellen. We hebben een sterke voorkeur voor vragen per e-mail, aangezien uw vragen dan duidelijk op een rijtje staan en we u een degelijk antwoord kunnen geven.
U kunt de medewerkers van Support bereiken door een e-mail te sturen naar tolken.extranet@concorde.nl

 

 

Contactgegevens

Concorde Group BV
Burgemeester Haspelslaan 15
1181 NB
Amstelveen
Postbus 140
1180 AC
Amstelveen
T +31 (0)20 – 820 2890

info@concorde.nl
www.concorde.nl 

Extranet 
https://extranetx.concorde.nl/ 

Support Tolken 
T 020 – 820 2807 
E tolken.extranet@concorde.nl

Planning Tolken
T 020 – 820 2895
E tolk@concorde.nl

Resource Management 
T 020 – 820 2839 
E resources@concorde.nl

Adres facturen
Concorde Group 
Postbus 140 
1180 AC Amstelveen 
of 
E invoices@concorde.nl

Adres originele werkbriefjes 
Concorde Group 
Postbus 140 
1180 AC Amstelveen

Kamer van Koophandel 
Inschrijving handelsregister: 33238825

Bankgegevens 
ABN-AMRO Hoofddorp 
IBAN: NL91ABNA0586372458 
BIC: ABNANL2A 
Btw-nummer: NL804694734B01