Wat is het verschil tussen een professionele vertaling en Google Translate?

headshot5 

David Boelen
Senior Project Manager ICT and Communications

"Vertalen is meer dan het een op een overzetten van woorden naar een andere taal. Context, onderlinge samenhang, vakinhoudelijke kennis en vele kleine nuances van een taal bepalen allemaal de kwaliteit van een vertaling. Een professionele vertaling wordt uitgevoerd door een vertaler die een uitgebreide opleiding heeft gehad in deze disciplines, en die de doeltaal in de meeste gevallen als moedertaal heeft.

 

Een vertaalmachine als Google Translate vertaalt automatisch woorden van de ene naar de andere taal. Het maakt daarbij gebruik van een algoritme dat gebaseerd is op statistiek. Hoe vaker een tekst eerder op een bepaalde manier vertaald is, hoe groter Google de kans acht dat die vertaling juist is. Hoewel Google Translate in staat is veel woorden correct te vertalen, is context en grammatica nog altijd erg foutgevoelig. Ook kan Google Translate geen samenhang tussen zinnen detecteren. Langere teksten zullen dan ook vol fouten zitten.

 

Dit wil niet zeggen dat Google Translate geen nut heeft. Wanneer u slechts wilt weten wat de strekking van een tekst is, kunt u met wat puzzelwerk meestal een aardig idee krijgen van de betekenis. Speciaal voor dit doel heeft Concorde ook een eigen vertaalmachine. Wilt u een tekst echter publiceren of anderszins door anderen laten lezen, dan doet u er een stuk verstandiger aan de bewuste tekst door een professioneel vertaler te laten vertalen."

Deel dit antwoord via Twitter

 

 
Heeft u zelf een vraag over vertaaldiensten? Stel hem hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk voor u.

Staat uw vraag er niet bij?