Toelichting KTV Kennisnet op GGZ-cursus

Naast het justitiële werkveld is de (geestelijke) gezondheidszorg een belangrijke opdrachtgever voor tolken. Dit is niet verwonderlijk: bij het stellen van een diagnose en het uitleggen van een behandeling wordt vrijwel altijd gesproken. Wanneer een cliënt of patiënt niet dezelfde taal spreekt als de hulpverleners, is er al snel behoefte aan een tolk.


GGZ-diensten en -tolken

Concorde bemiddelt vanaf 1 januari 2015 in tolkdiensten binnen de geestelijke gezondheidssector en we zetten daarom voor deze diensten bij voorkeur tolken in die goed geïnformeerd zijn over de inhoud, de gesprekstechnieken en behandelmethodes die gehanteerd worden, en het gedrag dat ze van cliënten kunnen verwachten.
 
Tolken die deelnemen aan de ggz-specialisatie die KTV in samenwerking met Hanneke Bot en Centrum ’45 organiseert, hebben echt een meerwaarde. Ze zijn bijvoorbeeld in staat bewust hun tolkhouding af te stemmen op het type gesprek, zijn op de hoogte van ggz-protocollen en fases van behandelmethoden, kunnen therapeutische gesprekstechnieken herkennen en vertalen, en weten welk gedrag zieke cliënten kunnen uiten gedurende de behandelingen. Deze kennis en vaardigheden maakt van een tolk een tolk+!

Wat zijn de mogelijkheden?

De specialisatie kan in zijn geheel geboekt worden of per onderdeel. Het meeste baat hebt u bij het volgen van de hele specialisatie. Dit is bovendien financieel het aantrekkelijkst. De cursus bestaat uit zes avondwebinars waarin de nodige theorie en achtergrondinformatie wordt gegeven, vier praktische trainingsdagen over de rol van de tolk voor wat betreft tolkhouding, psychologische gespreksvoering,complexe behandelvormen (gegeven door Centrum ’45) en tolkvaardigheden. Daaropvolgend kunt u een aanvullende trainingsdag volgen waarin gefocust wordt op secundaire traumatisering. 
 
Iedere trainingsdag staat in verband met één of twee webinars. Deze webinars zijn als optie bij de trainingen te boeken voor €50. Los kost een webinar €75, als serie van zes €390. 
 

Overige informatie

De specialisatie is taaloverstijgend. Dit betekent dat alle oefeningen in de Nederlandse taal worden uitgevoerd. U ontvangt een syllabus van meer dan 100 bladzijdes. Hierin is inbegrepen een uitgebreide ggz-woordenlijst. 

De specialisatie begint op 3 maart 2015 en de laatste aanvullende trainingsdag vindt plaats op 27 juni 2015.

Op de website van KTV Kennisnet vindt u, wanneer u zoekt op “ggz”, alle onderdelen van de specialisatie op chronologische volgorde. Er is voor de cursus in 2015 nog slechts een aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via de website van KTV Kennisnet. Bij voorkeur doet u dit vóór 31 januari.