GGZ-cursus KTV voor tolken

Vanaf 1 januari 2015 bemiddelt Concorde jaarlijks in ongeveer 130.000 tolkdiensten voor het COA. Veel van deze diensten hebben een medische achtergrond. Het KTV (Kennisnet voor Taal en Vakopleidingen) houdt in 2015 een uitgebreide, 40-urige cursus gericht op werken in de gezondheidszorg. Graag brengen we deze cursus bij u onder de aandacht.


Wanneer u als tolk in de gezondheidszorg werkt, worden er specifieke eisen gesteld aan uw taal- en tolkvaardigheid. Om zowel behandelaar als cliënt goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat u onder meer:

  • begrijpt wat de hulpverlener doet en wat het doel is van zijn handelingen (in verschillende zorgomgevingen),
  • de therapeutische, psychologische en psychiatrische taal (specialistische terminologie) volledig begrijpt,
  • de boodschap van de patiënt of zorgverlener volledig en juist kunt uitleggen,
  • de juiste houding op het gebied van integriteit en neutraliteit aanneemt.

Webinars en trainingen

Tussen 3 maart en 13 juni 2015 worden er 6 webinars van elk 2 uur en 4 trainingsdagen van 7 lesuren gehouden. De webinars worden op dinsdagavond tussen 20.00 uur en 22.00 uur gehouden. Om aan de webinars deel te nemen, heeft u een laptop of computer met een goede internetverbinding en geluid(sboxen) of een headset nodig. Tijdens en na afloop van elk webinar hebt u de gelegenheid vragen te stellen aan de spreker(s).

KTV logo

De trainingen worden gehouden in het hoofdkantoor van het KTV in Amersfoort en duren van 9.00 uur tot 17.30 uur, inclusief lunchpauze.


40 PE-punten

Wanneer u de complete training volgt, verdient u 40 PE-punten. Het KTV raadt aan de cursus in zijn geheel te volgen, het is echter ook mogelijk enkele delen van het programma te volgen.

Naast dit complete programma is er op 27 juni 2015 nog een aanvullende trainingsdag waarop secundaire traumatisering wordt behandeld.

Op de pagina Toelichting KTV Kennisnet op GGZ-cursus leest u meer over deze cursus. Op de website van het KTV vindt u meer informatie over de cursus en de docenten, en kunt u zich inschrijven voor de cursus.