Klachtformulier

Hebt u bij Concorde een tolkdienst afgenomen en wilt u daarover een klacht indienen? Maak dan gebruik van het klachtformulier.

Hebt u vragen over het klachtformulier? Neem dan contact op met de Helpdesk via helpdesk@concorde.nl of 020-8202807.

 

 

 

Uw klacht heeft betrekking op: