Factureren tolkdiensten via Extranet

We hebben het factureren van tolkdiensten gemakkelijker gemaakt. U vindt de tolkdiensten waarvoor u van een projectmanager een PO hebt gekregen nu ook op uw factuuroverzicht op Extranet. Tot afgelopen maandag waren deze diensten niet te zien op Extranet, maar dit probleem is opgelost.

Februari

Dit betekent dat u de tolkdiensten die u in februari hebt uitgevoerd en waarvoor u van een projectmanager een PO hebt gekregen nu via Extranet kunt factureren. Hebt u vóór 23 maart uw factuur van februari via Extranet gegenereerd, dan moet u voor de diensten waarvoor u een PO hebt gekregen alsnog een aparte factuur indienen. Op deze factuur moeten in elk geval het projectnummer, het btw-nummer van Concorde Group BV (NL8046.94.734.B01), uw eigen btw-nummer en uw volledige IBAN-gegevens staan.

Hebt u uw factuur voor februari nog niet gegenereerd dan kunt u dit nu doen. Alle tolkdiensten die u in februari hebt uitgevoerd en waarvoor u een PO hebt gekregen, staan op die factuur vermeld.

Hebt u na 1 februari een tolkdienst uitgevoerd waarvoor u een PO hebt gekregen, daarvoor al een aparte factuur ingediend, maar ook na 23 maart uw factuur via Extranet gegenereerd, dan factureert u deze dienst twee keer. Deze dienst zal daarom moeten worden gecrediteerd. We kunnen deze dienst helaas niet van Extranet verwijderen.

Maart

Ook alle tolkdiensten die u in maart hebt uitgevoerd, kunt u via Extranet factureren. Deze diensten vindt u op het factuuroverzicht dat u begin april via Extranet kunt genereren.

Voor een simultaan tolkdienst blijft u aparte facturen indienen.

 

Hebt u hier vragen over stuur dan een e-mail naar de Helpdesk: tolken.helpdesk@concorde.nl.