Nieuw beleid Permanente Educatie

Op 3 februari 2015 is een nieuw beleid Permanente Educatie in werking getreden. Dit nieuwe beleid biedt u meer mogelijkheden om de verplichte PE-punten te halen en uw permanente educatie op uw behoeften af te stemmen.

De categorieën zoals die in het oude beleid werden gehanteerd (A tot en met D en E tot en met H) worden niet meer gebruikt in het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid is erop gericht dat u uw competenties zoals omschreven in het "Landelijk profiel van eindcompetenties tolken hbo-opleidingen Nederland” en het “Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen vertalen Nederland” op peil houdt of ontwikkelt. U moet daarbij minimaal 40 PE-punten behalen door middel van scholingsactiviteiten.

Het nieuwe beleid is zowel geldig voor beëdigd vertalers en tolken als voor vertalers en tolken die op de Uitwijklijst staan.

Oude punten blijven geldig

In het nieuwe PE-beleid blijven alle PE-punten die u onder de oude regels hebt behaald geldig. Deze punten vindt u terug op uw persoonlijke pagina op de Wbtv-site, onder Mijn Wbtv. Bovendien is het mogelijk om PE-punten te halen voor activiteiten die onder het oude beleid zijn afgewezen.

NB. Op dit moment wordt ‘Mijn Wbtv’ nog ontwikkeld en kunt u uw PE-punten nog niet online registreren. Bewaar daarom alles wat met het behalen van PE-punten te maken heeft, zodat u uw punten kunt registreren zodra ‘Mijn Wbtv’ beschikbaar is.

Meer activiteiten

Het nieuwe beleid staat u toe om meer activiteiten te ondernemen om uw PE-punten te halen. Er zijn twee hoofdcategorieën:

 • Scholingsactiviteiten:
  • Alle activiteiten die onder het oude beleid toegestaan waren. Hierbij geldt dat:

    a. Naast de contacturen ook de volledige studiebelasting kan worden meegerekend bij het bepalen van het aantal PE-punten;
    b. de aanbieder van de scholingsactiviteit de studiebelasting en het aantal PE-punten bepaalt.

 • Overige activiteiten
   a. Hieronder vallen nieuwe activiteiten die voorheen niet in aanmerking kwamen voor PE-punten. Denk daarbij aan publicaties, bestuurslidmaatschappen en optreden als spreker. Op de website van het Rbtv leest u hier meer over.

Door deze nieuwe regeling krijgt u meer invloed op hoe u uw PE-punten haalt en bepaalt u zelf hoe u vakbekwaam blijft.

Online PE-punten registreren

Hebt u aan een PE-activiteit deelgenomen, dan kunt u op de webiste van het Rbtv in ‘Mijn Wbtv’ de activiteit registreren. U geeft aan hoeveel PE-punten de activiteit u oplevert en in een registratieformulier onderbouwt u waarom een activiteit relevant is voor u en hoe deze bijdraagt aan het op peil houden of ontwikkelen van uw vaardigheden. Tenslotte uploadt u relevante bijlagen op 'Mijn Wbtv’.

Zekerheid

In het nieuwe PE-beleid worden uw bijscholingsactiviteiten niet allemaal meteen met PE-punten gewaardeerd. Pas wanneer u een verlengingsverzoek indient, bekijkt het Bureau Wbtv of de scholingsactiviteiten die u hebt gevolgd en ondernomen voldoen aan de eisen en hoeveel PE-punten u voor de betreffende activiteit krijgt.

Voor scholingsactiviteiten die door de NVOA (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) zijn geaccrediteerd, verdient u sowieso PE-punten. Om te voorkomen dat het Rbtv besluit uw verlengingsverzoek af te wijzen, volgt u alleen scholingsactiviteiten bij erkende opleidingen of bij onderwijsinstellingen die door de NVOA zijn geaccrediteerd.

Het Rbtv werkt eraan om ook voor scholingsactiviteiten bij andere instellingen meer zekerheid te bieden.

Meer informatie vindt u op de website van het Rbtv