Tolkenpanels

De afgelopen tijd is er voor tolken van Concorde nogal wat veranderd. Vanaf 1 januari verzorgt Concorde alle tolkaanvragen van het COA en de zorgsector, we namen een nieuw Extranet in gebruik en we deden de eerste tests met het automatisch doorverbinden van tolkdiensten. Wat gaat er nu goed en wat kan er beter? De input van onze tolken is van onschatbare waarde voor het optimaliseren van onze dienstverlening. Hoog tijd dus voor een goed gesprek. Om de nieuwe ontwikkelingen te bespreken, nodigden we begin 2015 daarom driemaal tolken uit voor een paneldiscussie.

Het onderwerp van gesprek is met name de overheidsaanbestedingen. In de beslissing met welke partij de aanbestedende overheid een nieuwe overeenkomst aangaat, spelen zowel kwaliteit als prijs een rol. De keuzes die Concorde hierin moet maken stonden centraal in de serie tolkenpanels die we onlangs organiseerden.

Tarieven

Veel tolken zien de afgelopen jaren door competitie tussen tolkenbureaus en tussen collega’s onderling een neerwaartse trend in de tolktarieven. De deelnemers aan de tolkenpanels vinden dit vervelend, maar begrijpen ook dat om mee te dingen naar de winst van een overeenkomst de bemiddelaar een realistisch prijsvoorstel binnen de kaders van de aanbesteding moet doen. In de aanbesteding voor de Dienst Justitiële Inrichtingen wordt de nadruk gelegd om samen met tolken tot reële tarieven te komen. Een positieve ontwikkeling, aldus de deelnemers aan de panels. Concorde heeft een enquête onder 130 (Rbtv-)tolken gehouden om hen naar hun mening te vragen over tarieven. De resultaten van de enquête zijn besproken in de tolkenpanels.

Extranet

Extranet voor tolken heeft een opfrisbeurt gehad. Niet alleen is het uiterlijk veranderd, ook is een aantal nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Tijdens de tolkenpanels gaven verschillende tolken nuttige feedback waarmee we Extranet kunnen verbeteren, zoals over het kunnen opvragen van de historie van (geannuleerde) tolkdiensten en over het instellen van een alternatief telefoonnummer voor ad-hocdiensten. Hebt u ook ideeën over hoe we Extranet kunnen verbeteren? Stuur een e-mail naar michelle.stede@concorde.nl.

De handleiding voor het nieuwe Extranet kunt u downloaden op onze website.

Automatisch doorverbinden

Eind december zijn we gestart met het automatisch doorverbinden van tolkdiensten. De eerste tests zijn geslaagd, en de meningen van de panelleden verdeeld. Sommige tolken vinden het jammer om minder contact te hebben met de callcenteragents, anderen vinden de nieuwe manier van werken vooral efficiënter.

In gesprek blijven

Na uren van het delen van opvattingen en voorbeelden, het voeren van discussies en het aandragen van oplossingen, zijn we uiteindelijk dichter tot elkaar gekomen. We blijven graag in gesprek met u om het tolken en vertalen voor iedereen beter te maken.

Wilt u ook eens deelnemen aan een tolken- of vertalerspanel? Stuur dan een e-mail naar resources@concorde.nl.