Uitnodigingsbeleid voor tolkdiensten op locatie uitgelegd

Dagelijks verzorgt Concorde honderden tolkdiensten voor overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. Afhankelijk van het soort dienst verschilt de methode waarop we tolken uitnodigen. Hoe werkt het uitnodigingsbeleid voor tolkopdrachten op locatie voor de Raad voor Rechtsbijstand?

Volgens de overeenkomst die we hebben met de Raad voor Rechtsbijstand zijn we verplicht dat we eerst beschikbare Rbtv-tolken benaderen. Bovendien vraagt de Raad voor Rechtsbijstand van ons een inspanning op het zo laag mogelijk houden van de reiskosten.


Uitnodigen

In eerste instantie worden door onze database automatisch gemiddeld 3 Rbtv-tolken uitgenodigd die in een straal van 15 kilometer rond de opdracht wonen. Afhankelijk van de taal, de voor die taal beschikbare tolken en de locatie is het mogelijk dat dit slechts één tolk is.

Onze callagents bellen de tolken die zijn uitgenodigd tijdens drie verschillende dagdelen. Wanneer zij na drie keer niet bereikt zijn, wordt er een aantal nieuwe tolken uitgenodigd. De tolken die in eerste instantie zijn uitgenodigd, kunnen de opdracht nog steeds accepteren, wanneer zij die nog niet hebben afgewezen.


Tolken van de Uitwijklijst

Tot alle Rbtv-tolken binnen een straal van 15 kilometer zijn uitgenodigd, blijft dit proces zich herhalen. Wanneer geen van hen de opdracht heeft geaccepteerd, worden gemiddeld 3 Rbtv-tolken binnen een straal van 30 kilometer van de opdracht uitgenodigd, enzovoort. Als binnen een straal van 130 kilometer geen Rbtv-tolk wordt gevonden, wordt hetzelfde principe gehanteerd voor tolken op de Uitwijklijst. Indien er ook geen tolk van de Uitwijklijst beschikbaar is, wordt hetzelfde principe gehanteerd voor tolken die niet in het Rbtv of op de Uitwijklijst staan.

Wanneer we een aanvraag krijgen voor een spoeddienst benaderen we tolken zowel via Extranet, e-mail als telefonisch. Bij spoeddiensten is de afstand van de woonplaats van de tolk tot de opdracht de belangrijkste factor. Een spoeddienst op locatie is een dienst die minder dan 4 uur voor de begintijd wordt aangevraagd.


Snel reageren

Wilt u meer tolkdiensten uitvoeren? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk reageert op de uitnodigingen die u via Extranet ontvangt.

Hebt u vragen of opmerkingen over Extranet of het uitnodigingsbeleid van Concorde? Neem dan contact op met de Helpdesk: tolken.helpdesk@concorde.nl of bel 020-8204820 en kies twee keer 2.