Veiligheid centraal bij aanbestedingen

Sinds juni zijn er op basis van gewonnen aanbestedingen twee overeenkomsten gestart op de vertaalafdeling van Concorde, namelijk die van het UWV (1 juni) en die van de IND (1 juli). Uit de aanbesteding van het UWV en ook uit andere aanbestedingen blijkt dat aanbieders steeds strengere beveiligingseisen stellen. Dit heeft invloed op uw en op onze werkwijze.

 

Ten opzichte van het vorige contract met het UWV is er een aantal dingen veranderd. Ten eerste is de deadline van spoedopdrachten verkort. Terwijl we spoedopdrachten eerder uiterlijk drie dagen na aanvraag mochten leveren, moeten we sinds de nieuwe overeenkomst van start is gegaan spoedvertalingen vaak al na één dag leveren. Daarom zetten onze projectmanagers voor de vertaalopdrachten van het UWV meer verschillende vertalers in dan voorheen.

Ten tweede heeft het UWV een minimumwoordtarief ingesteld. Het resultaat hiervan is dat de vertalers die een lager woordtarief hebben dan het minimumwoordtarief per opdracht meer verdienen, en dat vertaalopdrachten door meer verschillende vertalers worden uitgevoerd. 

Belangrijk om op te merken is dat de projectmanagers van Concorde in de eerste plaats kijken naar welke vertaler het best past bij een opdracht, vervolgens selecteren op kwaliteit, en ten slotte kijken naar het woordtarief van de vertalers.

Wilt u meer informatie over het minimumwoordtarief voor de opdrachten van het UWV, neem dan contact op met een projectmanager van Concorde: 020-8202850.

 

Veiligheid

Om aan de voorwaarden van de nieuwe overeenkomst met het UWV tegemoet te komen, is het proces op het gebied van veiligheid aangescherpt. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk het brondocument in te zien voordat u een project accepteert. Ook voor de aanbesteding van de IND zijn de beveiligingsmaatregelen aangescherpt, waaronder het wachtwoordbeleid van Extranet. Vanaf 1 juli maakt elke gebruiker van Extranet eenmalig een nieuw wachtwoord aan en is de procedure om een nieuw wachtwoord aan te vragen ook aangepast.

 

 

Veiligheid

In steeds meer aanbestedingen waar we ons op inschrijven, worden ook strengere veiligheidseisen aan ons en aan u, onze vertalers, gesteld. Zo vragen aanbieders van vertalingen om steeds meer veiligheid op het gebied van documentverspreiding. Een document downloaden op uw computer is in de toekomst bijvoorbeeld niet meer mogelijk. Voor al onze klanten is het van groot belang dat wij vertrouwelijk met hun brondocumenten omgaan.

 

Oplossingen

Uiteraard proberen we voor alle eisen die de opdrachtgevers stellen oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat u uw werk nog zo goed en gemakkelijk mogelijk kunt doen. Zo voert u tegenwoordig voor het UWV en de IND al een groot aantal projecten uit in CTMS en de online editor. In het kader van de veiligheidsmaatregelen wordt er voor deze opdrachtgevers aan een methode gewerkt om alle vertalingen online, namelijk in CTMS of de online editor, aan te bieden.

 

We stellen het erg op prijs als u met ons meedenkt over hoe we de processen voor alle partijen zo gemakkelijk mogelijk maken. Wilt u met ons meedenken of heeft u een idee, stuur dan een e-mail naar idee@concorde.nl.

We houden u via Extranet en deze nieuwsbrief op de hoogte van wijzigingen in de processen.