Over de tolken

Concorde Tolken beschikt over een database van ruim 2000 actieve freelancetolken. We werken samen met deze tolken voor het uitvoeren van zeer uiteenlopende tolkdiensten. We werken voor het bedrijfsleven maar ook voor (semi)overheidsinstellingen zoals het COA en de Politie. Alle tolken worden zorgvuldig gescreend voordat ze voor ons aan het werk gaan.


Vendor rating systeem

Concorde werkt met een intern vendor rating systeem. Onze tolken worden beoordeeld op basis van hun opleiding en ervaring, hun dienstverlening, hun vaardigheden en de feedback van u, de klant. Met dit systeem zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het tolkwerk hoog blijft. Ons systeem dat tolken automatisch uitnodigt, kijkt naar een beoordeling die is opgebouwd uit objectief meetbare data en op hoe onze afnemers de vaardigheden en dienstverlening van de tolken waarderen. De tolkkwaliteiten gaan een belangrijkere rol spelen. Zo stelt het vendor rating systeem ons in staat gemakkelijker de juiste tolk voor uw dienst te selecteren. Tolken krijgen dankzij het vendor rating systeem projecten aangeboden die beter aansluiten op hun kennisgebied en expertise.


Native speakers

Het moedertaalprincipe, namelijk de inzet van native speakers, passen we toe bij het uitvoeren van vertalingen. Voor consecutieve tolkdiensten is dit niet het geval. Omdat de tolk het gesprek in twee richtingen moet vertalen, is het uit praktisch en kostenoogpunt niet haalbaar twee tolken in te zetten. Wel is in elk geval het Nederlands of de taal van uw gesprekspartner de moedertaal van de tolk. Daarnaast beheersen alle consecutief tolken in de database van Concorde een of meerdere vreemde talen en voldoen zij aan de eisen van het Bureau btv. Dankzij de vele freelancetolken die voor Concorde werken, kunnen we vrijwel elke taalcombinatie aanbieden.


Persoonlijke band

De projectmanagers die de tolken voor uw tolkopdracht verzorgen, kennen de tolken in onze database goed, en weten wat hun specialiteiten en wensen zijn. Daardoor weten ze welke tolk ze voor uw aanvraag moeten selecteren. De projectmanagers van Concorde Tolken onderhouden en versterken de band bij elke dienst. Regelmatig nodigen we vertalers en tolken uit om ons te ontmoeten en vragen te kunnen stellen.


Vraag en antwoord

Meer weten over onze tolken? Bekijk ook onze pagina Vraag en Antwoord, waar veel voorkomende vragen over vertalers en hun werkzaamheden door medewerkers van Concorde worden beantwoord.