Concorde lid van VViN en EUATC

Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland

Concorde is lid van de VViN, de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland. Deze vereniging zet zich in om de Nederlandse vertaalsector te professionaliseren met als doel de dienstverlening van vertaalbureaus continu verbeteren en er zodoende voor te zorgen dat klanten vertalingen van hoge kwaliteit ontvangen en leverings- en prijsafspraken duidelijk worden gecommuniceerd en worden nagekomen.

De VViN verplicht alle aangesloten vertaalbureaus de gedragscode die de vereniging heeft opgesteld te hanteren. Bovendien houdt de branchevereniging jaarlijks een congres om actuele zaken in de vertaalwereld te bespreken en belichten. Daarnaast is de vereniging pleitbezorger van certificering. Zo hielp de VViN bij het opstellen van de Europese norm NEN-EN 15038 voor vertaaldiensten.

De VViN is gesprekspartner voor de overheid wanneer onderwerpen uit de vertaal- en tolkwereld worden besproken. Zo is de VViN betrokken geweest bij de totstandkoming van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

EUATC

De VViN was nauw betrokken bij de oprichting van de European Union of Associations of Translation Companies (EUATC) en is momenteel actief en invloedrijk lid van deze Europese overkoepelende organisatie voor vertaalbureaus. Leden van de VViN behoren automatisch tot het Europese netwerk van vertaalbureaus, maar zijn zelf geen lid van de EUATC.

De EUATC zet onder meer zich in

  • als spreekbuis voor vertaalbureaus,
  • voor een hoge kwaliteitstandaard,
  • voor informatieverschaffing richting klanten,
  • om gemeenschappelijke problemen in de Europese vertaalbranche op te lossen,
  • om de opleiding van vertalers in te verbeteren,
  • om de samenwerking tussen freelancevertalers te verbeteren.

De EUATC dient als forum voor vertaalbureaus en stelt hen in staat gezamenlijk te opereren en op te treden tegen problemen waar de vertaalindustrie mee te maken heeft. De EUATC heeft een vooraanstaande positie in de Europese politiek. De organisatie zit aan tafel bij de Europese Commissie in Brussel, geeft grote, internationale organisaties advies op het gebied van taal en vertalen, promoot de vertaalbranche door heel Europa en zet zich in om de kwaliteit van deze branche continu te verbeteren.

EUATC en VViN