Overzicht tariefafspraken contractklanten


Contractklanten

Contract: Politie Nederland
Opdrachtgever: Politie Nederland

Contract: Raad voor Rechtsbijstand
Opdrachtgever: Raad voor Rechtsbijstand

Contract: UWV
Opdrachtgever: UWV

Contract: IND
Opdrachtgevers:

 • MVSZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid),
 • Ministerie van Financiën,
 • NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, enkel afdeling IOD),
 • ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport),
 • KMAR (Koninklijke Marechaussee)
 • Belastingdienst
 • Douane
 • FIOD
 • Directie Opsporing

Contract: Ministerie van Justitie
Opdrachtgevers:

 • Bestuursdepartement,
 • DT&V,
 • DJI,
 • CJIB,
 • Kansspelautoriteit,
 • IND,
 • COA

Contract: Stichting SBB
Opdrachtgever: Stichting SBB
 


Tarieven

Uitsluitend voor de Raad voor Rechtsbijstand, UWV en de opdrachtgevers die onder het IND-contract vallen, gelden minimum contracttarieven.

Uitsluitend voor de Raad voor Rechtsbijstand en de opdrachtgevers die onder het IND-contract vallen, geldt dat er voor beëdigingen een toeslag is per document. Voor de Raad voor Rechtsbijstand is dit tarief 40 euro per document, voor de klanten die onder het IND-contract vallen is dat 28,28 euro per document.

In alle andere gevallen geldt het woordtarief dat u hebt afgesproken met Concorde. Als het gaat om een beëdigde opdracht dan geldt dus ook het afgesproken woordtarief voor beëdigingen.

Per project kan de projectmanager een afwijkend tariefvoorstel doen.

In het geval van telbare documenten wordt er gebruikgemaakt van een CAT-tool. U krijgt uitbetaald op basis van de CAT-telling.

 


Hebt u vragen over bovenstaand overzicht of wilt u meer informatie over de uitbetaling van vertaalopdrachten van overheidsinstellingen, neem dan contact op met een projectmanager van Concorde: 020-8202850.​