Concorde Pocket

Wanneer u een tolkopdracht uitvoert voor Concorde kunt u gebruikmaken van Concorde Pocket (voorlopig alleen beschikbaar voor tolkdiensten voor de Raad voor de Kinderbescherming). Concorde Pocket is een beveiligde webapplicatie en is ontwikkeld om het afhandelen van tolkopdrachten via smartphone mogelijk te maken. De URL om Concorde Pocket te openen is https://pocket.concorde.nl. Met deze webapplicatie kunt u uw openstaande opdrachten zeven dagen vooruit inzien. Na afloop van een opdracht kunt u deze direct laten accorderen door de klant. U hoeft geen gebruik te maken van een werkbriefje en de opdracht wordt sneller verwerkt in ons systeem.

Wat heeft u nodig om Concorde Pocket te kunnen gebruiken?

 • Een iPhone of Android smartphone.
 • Een verbinding met internet via wifi of uw simkaart.
 • Let op: de mobiele website werkt niet in Internet Explorer. Daar zult in de praktijk geen last van hebben omdat praktisch alle telefoon werken met Chrome of Safari. Alleen als u Concorde Pocket opent op uw pc dient u er op te letten dat u de juiste browser gebruikt.

Zo gebruikt u Concorde Pocket

U gebruikt Concorde Pocket na afloop van een tolkopdracht om samen met de klant uw gewerkte uren te bevestigen. Lees hieronder de gebruiksinstructies of klik hier voor de stapsgewijze handleiding:

 • Open de internetbrowser van uw smartphone.
 • Voer de volgende URL in de adresbalk: https://pocket.concorde.nl (het is aan te bevelen dit adres op te slaan als bladwijzer/favoriete webpagina voor een volgende keer).
 • Log in met de gebruikersnaam die en het wachtwoord dat u ook gebruikt om in te loggen in het extranet.
 • U krijgt een overzicht te zien van opdrachten die u kunt accorderen. Selecteer de tolkopdracht die u zojuist heeft uitgevoerd. 
 • Controleer de begintijd, de eindtijd en de eventuele wachttijd en pas deze aan indien nodig. Klik op 'Bevestig en plaats handtekening'. Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd de klant zijn handtekening te laten zetten. Klik op 'OK'.
 • Controleer de gegevens en klik op 'Handtekening zetten'. Indien u toch nog iets wilt wijzigen klikt u linksboven op de knop 'Overzicht' om terug te gaan.
 • U komt op een blanco scherm. U laat hier de klant op het scherm zijn handtekening zetten en zijn naam intypen in het daarvoor bestemde tekstvak. Daarna klikt u op 'Opslaan'.
 • De handtekening is nu opgeslagen. Klik op 'Bevestig'. Indien de handtekening niet goed wordt weergegeven klikt u op 'Handtekening aanpassen' en laat u deze opnieuw zetten door de klant.
 • Een bericht verschijnt waarin wordt aangegeven dat het project geaccordeerd is. U kunt deze sluiten. Uw tolkopdracht is nu bevestigd bij Concorde. Zowel u als de klant ontvangt een bevestiging met de projectgegevens per e-mail.

Vervallen tolkdiensten

Indien u, om welke reden dan ook, niet getolkt heeft, mag u nooit tolktijden invullen! Bent u tijdig op de locatie en de opdracht gaat niet door, kies dan voor ‘Tolkdienst gaat niet door’ en selecteer de reden. Wij nemen hierna contact op met de advocaat.

 • Selecteer de opdracht die niet door is gegaan.
 • Tik op Tolkdienst gaat niet door.
 • Kies, door op een van de opties te klikken, de reden waarom de tolkdienst niet door is gegaan.
 • Tik vervolgens op Bevestig.
 • Concorde ontvangt een e-mail met informatie over welke opdracht niet door is gegaan en de aangegeven reden en zal dit verder verwerken.
 • De opdracht verdwijnt uit uw overzicht. U hoeft verder niets te doen.

Bent u niet of te laat op de locatie verschenen, neem dan contact op met de afdeling support via tolken.extranet@concorde.nl. U hoeft dan niets met Concorde Pocket te doen. Wij ronden de opdracht voor u af.

Wilt u zelf de opdracht annuleren? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan Concorde via 020-8202807. Uw eigen annulering kunt u niet via de Concorde Pocket doorgeven.

Tabblad accorderen

Tolkdiensten die om welke reden dan ook niet meteen kunnen worden geaccordeerd, maar waarin al uren zijn aangepast, worden verplaatst naar tabblad Accorderen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een technische storing.

Opdrachten in tabblad Accorderen kunnen gewoon worden geaccordeerd. De tijden kunnen niet meer worden aangepast maar de ondertekenaar kan wel zijn handtekening zetten, zijn naam vullen en de opdracht bevestigen.

De app werkt niet, wat nu?

Lukt het niet om een tolkdienst met Concorde Pocket te accorderen in verband met een technische storing of geen (slecht) internetverbinding dan kunt u gebruik maken van een papieren blanco werkbriefje. Let op dat u alle verplichte velden volledig invult anders is het blanco werkbriefje niet geldig.

Blanco werkbriefjes kunt u onderin deze pagina downloaden. Heeft u geen blanco werkbriefje bij u? Neem dan contact op via 020-8202807.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over het gebruik van Concorde Pocket. Daarom willen wij u vragen de app uit te proberen en ons uw bevindingen door te geven. Uiteraard hoeft u voor tolkopdrachten die u via de app declareert geen papieren werkbrief meer in te leveren.

 

Let op: Hoewel Concorde Pocket ook te gebruiken is bij opdrachten voor de rechtbank of bij PI's, zult u om veiligheidsredenen, zeker bij PI’s, uw telefoon moeten inleveren bij de ingang. Het is daarom aan te raden altijd een papieren werkbrief mee te nemen.

Voor vragen of opmerkingen over Concorde Pocket kunt u contact opnemen met
020-8202807 of tolken.extranet@concorde.nl.

 

Downloads