Standaardzinnen Duits

Kent u de belangrijkste zakelijke standaardzinnen in het Duits?

Wanneer u gaat zakendoen met onze oosterburen, is het belangrijk dat u enkele essentiële aspecten van de Duitse zakelijke cultuur kent. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet in ons blog "Sei pünktlich - 5 essentiële tips voor zakendoen in Duitsland".

 

Communiceren in het Duits

Uiteraard speelt de Duitse taal een belangrijke rol. Duitsers zijn erg gesteld op hun moedertaal, en ondanks dat de meeste Duitse professionals Engels spreken, heeft u absoluut een streepje voor wanneer u in het Duits communiceert. Hieronder vindt u enkele Duitse standaardzinnen waarmee u de communicatie met uw Duitse zakenpartner structuur geeft.

Wanneer u ervoor kiest uw communicatie in het Duits te laten vertalen, staan de professionele vertalers Duits van Concorde Vertalen altijd voor u klaar.

Onderhandelt u binnenkort met uw Duitse zakelijke contact over bijvoorbeeld een contract, is het om misverstanden te voorkomen belangrijk een gesprekstolk Duits in te zetten. Concorde Tolken kan een tolk Duits voor u selecteren met de benodigde kennis en ervaring om uw gesprek en onderhandelingen in goede banen te leiden.

Standaardzinnen Duits

Nederlands Duits
    
Algemeen Algemeen
Goedemorgen Guten Morgen
Goedemiddag Guten Tag
Goedenavond Guten Abend
Tot ziens Auf Wiedersehen
Spreekt u Engels? Sprechen Sie Englisch?
Ik spreek geen Duits. Ich spreche kein Deutsch.
Ik versta u niet. Ich verstehe Sie nicht.
Alstublieft. Bitteschön.
Dank u wel. Dankeschön.
Wat zegt u? Wie bitte?
 
Aanhef brief en e-mail Aanhef brief en e-mail
Ter attentie van Zu Händen von
Ter informatie Zur Information
Ter goedkeuring Zur Genehmigung
Volgens afspraak Gemäß Vereinbarung/Wie vereinbart/Nach vorheriger Vereinbarung
Op uw verzoek Auf Ihren Wunsch
Op verzoek van Auf Wunsch von/Auf Ersuchen von/Auf Verlangen von
Vertrouwelijk Vertraulich
Persoonlijk Persönlich
Volgens telefonische afspraak Nach telefonischer Vereinbarung
 
Inhoudelijk Inhoudelijk
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling om met ons samen te werken. Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Zusammenarbeit.
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie... Auf Ihre Informationsanfrage zu...
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Vielen Dank für Ihre telefonische Anfrage.
Zoals overeengekomen tijdens... Wie bei/auf ... vereinbart
Zoals vandaag telefonisch besproken... Wie heute telefonisch besprochen...
 
Verwijzingen in e-mail Verwijzingen in e-mail
Bijlage: Anlage:
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Anbei finden Sie eine Streckenbeschreibung.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Bitte entnehmen Sie unsere Preise der beigefügten Preisliste.
Een kopie van [document] treft u aan in de bijlage. Anbei übersenden wir Ihnen eine Kopie von [Dokument].
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Bitte entnehmen Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen der Anlage.
 
Afsluiting Afsluiting
Uitgebreide informatie vindt u ook op www. ... Ausführliche Informationen finden Sie auch unter www. ...
Mocht u nog vragen hebben, staan wij uiteraard tot uw beschikking. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ... Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie bitte …
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wir sehen Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.
Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Ich hoffe Sie hiermit ausreichend informiert zu haben.
... zal binnenkort contact met u opnemen om de details toe te lichten. ... wird sich in Kürze zwecks näherer Erklärung mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bij voorbaat dank. Vielen Dank im Voraus.
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Ich sehe Ihrer Antwort mit Interesse entgegen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wir vertrauen darauf, Sie hiermit ausreichend informiert zu haben.