Standaardzinnen Engels

Kent u de belangrijkste zakelijke standaardzinnen in het Engels?

Wanneer u gaat zakendoen met Engelsen of Engelstaligen is het belangrijk dat u enkele essentiële aspecten van de Engelse zakelijke cultuur kent. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet in ons blog "Speak the Queen's English: 6 essentiële tips voor zakendoen met Engeland".

 

Communiceren in het Engels

Uiteraard speelt het Engels een belangrijke rol. Engelsen zijn erg trots op hun moedertaal, en vrijwel geen enkele Engelsman spreekt een vreemde taal. Daarom is het belangrijk dat u de Engelse taal goed beheerst. Nederlanders spreken over het algemeen goed Engels, maar kunnen de plank ook nog wel eens flink misslaan. Hieronder vindt u enkele Engelse standaardzinnen waarmee u de communicatie met uw Engelse zakenpartner structuur geeft.

Wilt u er zeker van zijn dat uw teksten, handleidingen en communicatie foutloos worden ontvangen in Engeland, Amerika of een ander Engelssprekend land, laat dan de professionele vertalers Engels van Concorde Vertalen uw documenten voor u vertalen.

Voert u binnenkort onderhandelingen met een Engelsman, of wilt u uw samenwerking met een Engelssprekende zakenpartner bespreken, is het belangrijk een gesprekstolk in te zetten. Concorde Tolken beschikt over een uitgebreide database van ervaren tolken Engels die uw gesprek in goede banen leiden.

Standaardzinnen Engels

Nederlands Engels


Algemeen Algemeen
Goedemorgen Good morning
Goedemiddag Good afternoon
Goedenavond Good evening
Tot ziens Good bye
Spreekt u Engels? Do you speak English?
Ik spreek geen Engels. I don't speak English.
Ik versta u niet. I do not understand you.
Alstublieft. Please.
Dank u wel. Thank you.
Wat zegt u? What did you say?
 
Aanhef brief en e-mail Aanhef brief en e-mail
Ter attentie van Attention:
Ter informatie For your information
Ter goedkeuring For your approval
Volgens afspraak As agreed
Op uw verzoek As requested
Op verzoek van As requested by...
Vertrouwelijk Confidential
Persoonlijk Private/Personal
Volgens telefonische afspraak As agreed on the phone
 
Inhoudelijk Inhoudelijk
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling om met ons samen te werken. Thank you for your interest in working with us.
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie... In reference to your request for information.
Vriendelijk bedankt voor uw aanvraag. Thank you very much for your request.
Zoals overeengekomen tijdens... As agreed during/at...
Zoals vandaag telefonisch besproken... As discussed on the phone...
 
Verwijzingen in e-mail Verwijzingen in e-mail
Bijlage: Attachment:
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Directions attached.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Price list enclosed/attached.
Een kopie van [document] treft u aan in de bijlage. Attached you will find a copy of [document].
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Please refer to the attached general terms & conditions.
 
Afsluiting Afsluiting
Uitgebreide informatie vindt u ook op www. ... For more information visit www. ...
Mocht u nog vragen hebben, staan wij uiteraard tot uw beschikking. If you have any further questions, we will be happy to assist you.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ... If you have any further questions, please contact...
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. We look forward to your reply.
Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Hoping to have provided you with sufficient information.
... zal binnenkort contact met u opnemen op de details toe te lichten. ... will contact you shortly to discuss the details.
Bij voorbaat dank. Thank you in advance.
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. I look forward to hearing from you.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. We hope to have provided you with sufficient information.