Standaardzinnen Frans

Kent u de belangrijkste zakelijke standaardzinnen in het Frans?

Heeft u een zakelijke relatie met een Fransman of wil u binnenkort de Franse markt op? Dan raden wij aan dat u zich goed voorbereid. Belangrijk daarbij is dat u de Franse zakelijke cultuur kent. Wij hebben de belangrijkste tips voor u op een rij gezet in ons blog "Parlez-vous français? - 5 essentiële tips voor zakendoen in Frankrijk".

 

Communiceren in het Frans

De Franse taal is een belangrijk onderdeel van de Franse cultuur; de Fransman is trots op zijn taal en dat is ook te merken in de Franse zakelijke wereld. Belangrijk voor het succes van uw zakelijk contact is dat u Frans probeert te spreken. Dit is voor Fransen belangrijker dan de taal volledig te beheersen.

Hieronder vindt u enkele Franse standaardzinnen die u kunnen helpen bij de communicatie met uw Franse zakenpartner.

Wilt u intensiever met uw Franse zakenpartner communiceren? Laat dan uw communicatie door de ervaren vertalers Frans van Concorde Vertalingen vertalen.

Een gesprekstolk van Concorde Tolken kan u helpen bij (telefonische) gesprekken met uw contact in Frankrijk. Dankzij onze tolken kunnen alle deelnemers aan bijvoorbeeld een gesprek, onderhandeling of goednieuwsgesprek zich in hun moedertaal uitdrukken.

 

Standaardzinnen Frans


Nederlands Frans
    
Algemeen Algemeen
Goedemorgen Bonjour
Goedemiddag Bonjour
Goedenavond Bonjour
Tot ziens Au revoir
Spreekt u Engels? Parlez-vous anglais?
Ik spreek geen Frans. Je ne parle pas français.
Ik versta u niet. Je ne vous comprends pas.
Alstublieft. S'il vous plaît.
Dank u wel. Merci
Wat zegt u? Que dites-vous?
 
Aanhef brief en e-mail Aanhef brief en e-mail
Ter attentie van À l'attention de
Ter informatie Pour information
Ter goedkeuring Pour approbation
Volgens afspraak Comme convenu
Op uw verzoek À votre demande
Op verzoek van À la demande
Vertrouwelijk Confidentiel
Persoonlijk Personnel
Volgens telefonische afspraak Faisant suite à notre entretien téléphonique
 
Inhoudelijk Inhoudelijk
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling om met ons samen te werken. Nous vous remercions pour votre intérêt à travailler avec nous.
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie... En réponse à votre demande d'informations…
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Nous vous remercions pour votre demande téléphonique.
Zoals overeengekomen tijdens... Comme convenu lors de…
Zoals vandaag telefonisch besproken... Comme discuté aujourd'hui par téléphone…
 
Verwijzingen in e-mail Verwijzingen in e-mail
Bijlage: Annexe:
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Des instructions sont jointes en annexe.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Vous trouverez nos prix dans la liste de prix ci-jointe.
Een kopie van [document] treft u aan in de bijlage. Vous trouverez ci-joint une copie de [document].
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Pour les conditions générales, veuillez vous référer à l'annexe.
 
Afsluiting Afsluiting
Uitgebreide informatie vindt u ook op www. ... Vous trouverez également des informations détaillées sur www. …
Mocht u nog vragen hebben, staan wij uiteraard tot uw beschikking. Nous nous trouvons bien entendu à votre disposition pour toute question supplémentaire.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ... Pour toute question supplémentaire, vous pouvez prendre contact avec…
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Nous attendons votre réaction avec intérêt.
Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. J'espère vous avoir fourni toutes les informations nécessaires.
... zal binnenkort contact met u opnemen om de details toe te lichten. … prendra bientôt contact avec vous afin de vous fournir une explication détaillée.
Bij voorbaat dank. Merci d'avance.
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. J'attends votre réponse avec intérêt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Nous espérons vous avoir fourni toutes les informations nécessaires.