Standaardzinnen Spaans

Kent u de belangrijkste zakelijke standaardzinnen in het Spaans?

Wanneer u gaat zakendoen met Spanje of een Spaanstalig land, is het belangrijk dat u enkele essentiële aspecten van de Spaanse zakelijke cultuur kent. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet in ons blog "4 essentiële tips voor zakendoen in Spanje".

 

Communiceren in het Spaans

Persoonlijke relaties spelen een belangrijke rol in de Spaanse cultuur en ook in de zakelijke wereld is het belangrijk een goed contact met iemand op te bouwen. Dat kan meer tijd kosten dan u zou willen: Spanjaarden geven niet gemakkelijk aan dat zij iets niet begrijpen. Daarom is het van belang dat u de Spaanse taal (enigszins) beheerst en de Spaanse cultuur begrijpt. 

Hieronder vindt u enkele Spaanse standaardzinnen waarmee u de communicatie met uw Spaanstalige zakenpartner structuur geeft.

Ook kunt u ervoor kiezen uw documenten en communicatie te laten vertalen naar het Spaans. De professionele vertalers Spaans van Concorde Vertalingen hebben ervaring in uiteenlopende kennisgebieden en zorgen ervoor dat uw boodschap correct en duidelijk overkomt.

Moet u binnenkort (telefonisch) besprekingen voeren met uw Spaanse zakenpartner dan biedt een tolk Spaans van Concorde Tolken de helpende hand. Dankzij de tolk verloopt het gesprek soepeler en worden misverstanden voorkomen.

 

Standaardzinnen Spaans


Nederlands Spaans
    
Algemeen Algemeen
Goedemorgen Buenos días
Goedemiddag Buenas tardes
Goedenavond Buenas tardes
Tot ziens Adiós
Spreekt u Engels? ¿Habla inglés?
Ik spreek geen Spaans. No hablo español.
Ik versta u niet. No le entiendo.
Alstublieft. Por favor.
Dank u wel. Gracias.
Wat zegt u? ¿Cómo dice?
 
Aanhef brief en e-mail Aanhef brief en e-mail
Ter attentie van A la atención de
Ter informatie Para su información
Ter goedkeuring Para aprobación
Volgens afspraak Según lo acordado
Op uw verzoek Si lo desea
Op verzoek van A petición de
Vertrouwelijk Confidencial
Persoonlijk Personal
Volgens telefonische afspraak Como quedamos por teléfono
 
Inhoudelijk Inhoudelijk
Hartelijk bedankt voor uw belangstelling om met ons samen te werken. Muchas gracias por su interés en trabajar con nosotros.
Naar aanleiding van uw verzoek om informatie... En respuesta a su solicitud de información...
Vriendelijk bedankt voor uw telefonische aanvraag. Gracias por su solicitud telefónica.
Zoals overeengekomen tijdens... Como quedamos durante...
Zoals vandaag telefonisch besproken... Como hablábamos hoy por teléfono...
 
Verwijzingen in e-mail Verwijzingen in e-mail
Bijlage: Anexo:
Een routebeschrijving is bijgevoegd. Se adjunta la descripción de la ruta.
Onze prijzen treft u in bijgaande prijslijst aan. Puede consultar nuestros precios en la lista adjunta.
Een kopie van [document] treft u aan in de bijlage. En el anexo, encontrará una copia de [documento].
Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de bijlage. Para ver las condiciones generales, consulte el anexo.
 
Afsluiting Afsluiting
Uitgebreide informatie vindt u ook op www. ... Encontrará más información en www.....
Mocht u nog vragen hebben, staan wij uiteraard tot uw beschikking. Si tiene más preguntas, estamos a su disposición.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ... Si tiene más preguntas, puede ponerse en contacto con...
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Esperamos su respuesta con interés.
Ik hoop u met deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd. Confío en que esta información le resulte útil.
... zal binnenkort contact met u opnemen om de details toe te lichten. ... se pondrá en contacto con usted próximamente para aclarar los detalles.
Bij voorbaat dank. Gracias de antemano.
Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet. Espero su respuesta con interés.