Taal

Communicatie en taalbarrière

Sommige zaken zijn in het dagelijks leven zo vanzelfsprekend dat ze ons nauwelijks nog opvallen. Taal is een van die dingen. Door taal en taalbeheersing hebben we het vermogen een ander te begrijpen, gedachten onder woorden te brengen, een tekst te lezen en een brief te schrijven. We doen het allemaal zonder dat we er op enig moment bij stilstaan.

Vlaggen van de EU

Stelt u zich eens voor dat u geen taal kent of spreekt en u zich niet verstaanbaar kunt maken, u niet kunt lezen en u zich op geen enkele wijze schriftelijk kunt uitdrukken. Dat is lastig voor te stellen, maar de meesten van ons hebben wel eens zoiets meegemaakt. In het buitenland kunt u zich niet altijd verstaanbaar maken. Dat kan heel vervelend zijn, en soms is het zelfs een regelrecht probleem. Wanneer u belangrijke zaken moet regelen, bijvoorbeeld. Dan ervaart u pas echt hoe frustrerend het is als u niet of nauwelijks contact kunt maken met anderstaligen. Het is meer dan frustrerend; in noodzakelijke communicatie met anderen vormt een taalbarrière een reëel probleem. Dan doet u een beroep op Concorde. Met onze taal- en tolkdiensten op maat bieden wij voor elk taalprobleem de beste oplossing.

 

Taal en communicatie

Tegenwoordig is communicatie belangrijker dan ooit. Met name internet en andere moderne communicatiemiddelen hebben ervoor gezorgd dat taal in meerdere opzichten een grote vlucht genomen heeft. We merken dat bijvoorbeeld aan de snelheid waarmee woorden uit andere talen, hoofdzakelijk het Engels, worden overgenomen in het Nederlands. Maar ook brengen steeds meer nieuwe ontwikkelingen ook nieuwe woorden met zich mee. Taalvaardigheid is een kwestie van blijven leren. Het onderstreept ook dat het helemaal niet zo’n gek idee is om een externe taalspecialist in te huren. Met een tolk of vertaler van Concorde bent u altijd verzekerd van een ervaren professional die ervoor zorgt dat uw communicatie optimaal verloopt en bovenal dat u een professionele indruk maakt.

Social media

Een onderscheidend kenmerk van hedendaagse communicatie is de frequentie waarmee we in aanraking komen met vreemde talen. Zo is het Engels voor veel Nederlandse jongeren haast net zo vertrouwd als Nederlands, terwijl in de multiculturele setting van vandaag de dag ook veel Turkse en Marokkaanse jongeren elkaar in hun moedertaal spreken via online sociale netwerken. Steeds meer bedrijven prijzen hun producten aan met Engelse slogans en dan is er nog de klassieke positie van Nederland als handelsland en doorvoerland.

Het belang van internationale handel stijgt nog steeds en daarmee ook de behoefte die er in Nederland bestaat aan beheersing van vreemde talen. Maar zelfs bedrijven die daarop anticiperen lopen soms tegen beperkingen aan. Het is nou eenmaal niet mogelijk om van alle talen sprekers in dienst te hebben.Ontwikkeling van taal

Taal en de ontwikkeling daarvan lopen als een rode draad door de menselijke geschiedenis. Niet alleen is taal – en in het verlengde daarvan ook cultuur – hét kenmerk dat mensen van dieren onderscheidt, maar ook gelden zaken als de uitvinding van het schrift en de boekdrukkunst als keerpunten in diezelfde menselijke geschiedenis. Het onderstreept het gegeven dat taal essentieel is bij het overbrengen van een boodschap. Door mondialisering strekken zowel zakelijke als persoonlijke belangen zich vaak tot over lands- en taalgrenzen. U kunt het zich niet veroorloven om u hierdoor te laten afremmen. Waarom zou u ook? Concorde biedt een zeer aantrekkelijk alternatief. Namelijk een totaaloplossing voor al uw communicatieproblemen die verband houden met taalbarrières. Zo kunt u net zo effectief en ontspannen communiceren als dat u gewend bent te doen in uw moedertaal.

 

Uw volgende stap