Tolkdiensten voor het COA:
integriteit en opleiding

Sinds 1 januari 2015 bemiddelt Concorde in tolkdiensten voor het COA. Deze tolkdiensten worden aangevraagd door het COA en landelijke zorginstellingen. Het overgrote deel van deze tolkdiensten zijn telefonische diensten. Dat betekent dat u als tolk zowel de zorgverlener als de cliënt niet ziet. Om deze reden is het des te belangrijker dat u letterlijk tolkt wat er wordt gezegd en u een professionele houding heeft.

Uit evaluatiegesprekken die we sinds de start van onze samenwerking met het COA hebben gevoerd, blijkt dat het COA tevreden is over onze dienstverlening en over de inzet die zowel u als onze callcentermedewerkers tonen. Er zijn echter ook zaken die we kunnen verbeteren. Uiteraard willen we de samenwerking met het COA voortdurend optimaliseren.

In samenwerking met het COA hebben we daarom een COA-tolkwijzer opgesteld. Hierin staan diverse gedragsregels en -richtlijnen. We vragen u deze goed door te lezen en in acht te nemen wanneer u een tolkdienst voor het COA en Concorde uitvoert.


COA-tolkwijzer

1. De aanvrager van de tolkdienst is de gespreksleider

Het doel van een gesprek is dat de gespreksleider kan bepalen welke behandeling of welke medicijnen de cliënt nodig heeft. De aanvrager is gespreksleider en stelt een aantal vragen; de cliënt geeft antwoord. U tolkt wat er wordt gezegd en bemoeit zich niet met de inhoud van het gesprek.

2. Letterlijk tolken

In verband met de korte duur van een gesprek is het van groot belang dat u letterlijk tolkt wat de gespreksleider en de cliënt zeggen. Vat niet samen of leg niet in uw eigen woorden uit wat u denkt dat de gespreksleider of de cliënt bedoelt.

Tolk in het Nederlands of de vreemde taal precies wat de gespreksleider en de cliënt zeggen.

3. Bewaar onafhankelijkheid

De onderwerpen die worden besproken zijn vaak (zeer) persoonlijk. Daarom is het van groot belang dat u zich onpartijdig en professioneel opstelt. Indien u vermoedt dat u emotioneel betrokken raakt of zou kunnen raken bij het gesprek, bijvoorbeeld omdat u moet tolken voor een familielid, vriend of bekende, vragen we u dit aan te geven bij de gespreksleider.

4. Introductie

Aan het begin van een gesprek stelt u zich niet uitgebreid voor aan de gespreksleider en de cliënt. Het is voldoende om de mensen voor wie u tolkt vriendelijk te groeten. U hoeft niet uw eigen naam te noemen. In geen geval mag u de naam van de gespreksleider en/of de cliënt vragen.

5. Concentratie en afleiding

Tijdens het uitvoeren van een tolkdienst is het belangrijk dat u zich kunt concentreren. Het is belangrijk dat u in een rustige ruimte bent, waar u niet wordt afgeleid door andere personen of lawaai.

6. Geluidskwaliteit

Het is van belang dat zowel u als de gespreksleider en de cliënt niet gestoord worden door omgevingsgeluid. We raden u daarom aan een goede headset aan te schaffen. Moderne headsets blokkeren omgevingsgeluid erg goed. Bovendien hebt u uw handen vrij tijdens het tolken, zodat u bijvoorbeeld aantekeningen kunt maken tijdens het gesprek.

7. Andere diensten

Hebt u twee diensten kort na elkaar, meld dit dan aan het begin van het eerste gesprek bij de gespreksleider. Moet u het eerste gesprek op tijd afronden om op tijd beschikbaar te zijn voor de volgende dienst, meld dit dan meteen bij de gespreksleider. Zo kunt u makkelijker aangeven dat u snel moet stoppen wanneer de eerste dienst dreigt uit te lopen. Dit vergroot het begrip van de gespreksleider.

8. Vertraging? Bel Concorde

Hebt u twee diensten op locatie kort na elkaar en is de eerste dienst uitgelopen en/of denkt u dat u te laat komt voor de tweede dienst, bel dan zo snel mogelijk na afloop van de eerste dienst naar Concorde, zodat we de gespreksleider op de hoogte kunnen brengen. Dit vergroot het begrip en is positief voor uw en onze dienstverlening.

9. Volg de gedragscode

In de gedragscode van Concorde staat beschreven hoe we verwachten dat u zich opstelt tijdens de tolkdiensten die u voor ons uitvoert.

De onderwerpen van de tolkdiensten zijn vaak (zeer) persoonlijk. Het is van groot belang dat u zich onpartijdig en representatief opstelt, en dat u als professionele tolk integer omgaat met de informatie die u tijdens een tolkdienst krijgt.

Informatie die u te horen krijgt tijdens een tolkdienst voor Concorde mag u niet gebruiken tijdens een andere tolkdienst, voor Concorde of een andere aanbieder. Daarnaast is het niet toegestaan dat u deze informatie buiten uw werk als tolk met anderen deelt.

10. Overtreding

Concorde heeft het recht de samenwerking te herzien indien u de gedragscode overtreedt. We kunnen besluiten u te schorsen en indien de aard van de overtreding dusdanig ernstig is, kan de samenwerking worden beëindigd.


Opleiding

Om u te helpen bij het correct uitvoeren van tolkdiensten kunnen we u in samenwerking met de Stichting Instituut van Gerechtstolken en -Vertalers (SIGV) een Basiscursus Tolken aanbieden. Deze cursus is op maat gemaakt voor tolken die namens Concorde voor het COA en de landelijke zorginstellingen werken.

Tijdens de cursus is er onder meer aandacht voor:

  • verschillende tolktechnieken,
  • geheugentraining,
  • notatietechnieken,
  • tolkethiek en -houding.

 

Ook deelnemen?

Wilt u meer informatie over de cursus, of hebt u interesse deze cursus te volgen, stuur dan een e-mail naar Marco Sens (marco.sens@concorde.nl).