Inzet tolk bij zorg asielzoeker

Tolkdiensten voor asielzoekers met een zorgpas worden sinds 1 januari 2015 door Concorde verzorgd. De inzet van tolken voor een asielzoeker met een zorgpas wordt volledig vergoed door de overheid. Neemt u een tolkdienst bij ons af, sturen we de factuur naar het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Bij voorkeur selecteren we een tolk met medische kennis.

Communicatie in de zorg

In de zorg is goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt erg belangrijk. Een patiënt moet kunnen uitleggen wat hem mankeert, u moet een behandeling kunnen voorstellen en de asielzoeker moet daarvoor toestemming kunnen geven. Wanneer u niet met uw patiënt kunt communiceren, moet een tolk worden ingeschakeld. In de 'Kwaliteitsnorm tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg' kunt u nalezen of en wanneer het noodzakelijk is om een professionele tolk in te schakelen.

020-8202892

TolkdienstWe hebben een speciaal telefoonnummer dat u kunt bellen wanneer u een tolk nodig hebt bij een gesprek met een asielzoeker met een zorgpas. Wanneer u belt met
020-8202892 zal een van onze callcentermedewerkers u helpen. U kunt bij ons ad hoc telefonische tolkdiensten afnemen, maar ook telefonische en persoonlijke tolkdiensten reserveren.

Hebt u ad hoc een tolk nodig? Bel ons dan op bovenstaand nummer, geef aan voor welke vreemde taal u een tolk nodig hebt, en u wordt vervolgens meteen doorverbonden met een tolk.

Wanneer u een telefonische tolkdienst wilt reserveren, geeft u de vreemde taal, de datum, de begintijd en de verwachte duur van het gesprek aan. We zoeken vervolgens een geschikte tolk bij de dienst.

Wilt u een tolkdienst op locatie afnemen, hebben we uiteraard ook de adresgegevens nodig. We proberen in dit geval de reiskosten zo laag mogelijk te houden en zoeken een tolk die maximaal op 130 kilometer en anderhalf uur reizen van de locatie woont.

Wilt u meer informatie of uitleg over het aanvragen van een tolkdienst voor een asielzoeker met een zorgnummer? Download de Handleiding Tolkdiensten ten behoeve van COA en Zorg Asielzoekers.

Onze tolken

De freelancetolken waar Concorde mee werkt, beheersen twee of meer talen en voldoen aan de eisen van het Bureau btv.

Voor tolkdiensten in de zorgsector selecteren we bij voorkeur een tolk met medische kennis. Daarnaast kunnen we tegemoetkomen aan uw wensen voor wat betreft het geslacht, de religieuze achtergrond en het land van herkomst van de tolk.

Geen zorgpas

Concorde verzorgt ook tolkdiensten voor anderstalige patiënten zonder zorgpas. Wilt u voor uw organisatie commerciële (tarief)afspraken hierover maken, een ad hoc telefonische tolkdienst of een tolkdienst op locatie aanvragen of reserveren, bel ons dan op 020-8202890 of vraag direct een offerte aan.