Tolk Arabisch

Als een van de zes officiële talen van de VN mag het Arabisch met recht een wereldtaal genoemd worden. Een status die ook ontleend wordt aan de belangrijke positie in de wereldeconomie die enkele Arabische landen innemen. Zakelijke relaties met deze landen beperken zich tegenwoordig niet meer tot oliewinning. Er zijn genoeg redenen om een tolk Arabisch in te zetten. Concorde voorziet in deze behoefte.

De Arabische wereld

Nederland heeft vele zakelijke banden met de Arabischsprekende wereld. Naast zakelijke banden zijn er ook veel persoonlijke banden tussen Nederland en Arabische landen. Bijvoorbeeld door het grote aantal Arabischtalige arbeidsmigranten en hun families die in Nederland wonen.

Maar Nederlanders hebben weinig bekendheid met of zelfs kennis van de Arabische taal, waardoor er behoefte ontstaat aan een tolk Arabisch. Concorde voorziet in deze behoefte met een veelzijdige tolkdienst Arabisch. Voor verschillende soorten gesprekken en bijeenkomsten hebben wij verschillende specialisten beschikbaar.

Gesprekstolk

 Het meest bekende type tolk is de gesprekstolk. Op een dergelijke tolk doet u met name bij één-op-ééngesprekken een beroep. De gesprekstolk Arabisch vertaalt dat wat u zegt naar het Arabisch en vertaalt voor u naar het Nederlands wat uw gesprekspartner(s) zegt/zeggen. Dat doet de tolk steeds nadat de spreker uitgesproken is, waardoor uw gesprek wel twee keer langer duurt dan  het geval zou zijn wanneer u geen tolk zou gebruiken.

Op locatie en telefonisch

Een tolk werkt doorgaans zo'n twee uur aaneengesloten. Dat betekent dat u een gesprek dat doorgaans een uur zou duren onafgebroken kunt voeren. Daarna dient op z'n minst gepauzeerd te worden. Natuurlijk is het niet altijd nodig dat de tolk Arabisch fysiek bij het gesprek aanwezig is. Concorde biedt naast tolkdiensten op locatie ook telefonische tolkdiensten Arabisch. Verwacht u een situatie waarin u tegenover meer dan een of enkele gesprekspartner(s) komt te staan? Bijvoorbeeld omdat u een lezing, speech of presentatie moet geven? In zulke gevallen is een simultaantolk Arabisch de beste oplossing. 

Simultaantolk

Zoals gezegd beperkt de tolkdienst Arabisch van Concorde zich niet tot enkel de gesprekstolk. Wanneer u voor een groot publiek een presentatie moet geven, of u organiseert een congres met Arabischsprekende gasten, biedt een simultaantolk Arabisch uitkomst. Een simultaantolk tolkt vrijwel tegelijkertijd (simultaan). Hij doet dit vanuit een aparte, geluidsdichte ruimte, de zogenaamde tolkencabine. De simultaantolk spreekt in een microfoon die verbonden is met de headsets van uw publiek. Zo hoort uw publiek vrijwel direct de vertaling en luisteren zij op een zo natuurlijk mogelijke manier naar u. 

Arabische taal en cultuur 

Taal kan natuurlijk niet los worden gezien van cultuur. Zeker in de Arabische wereld, waar culturele opvattingen een zeer sterke invloed hebben op de omgang en het zakendoen. Een beroep doen op de tolkdienst Arabisch van Concorde betekent dat u niet slechts een vertaler ter beschikking wordt gesteld. Een tolk Arabisch van Concorde is juist ook voorbereid op de specifieke culturele situatie in de Arabische wereld en individuele landen daarvan in het bijzonder. Het is namelijk ook niet zo dat alle Arabischtalige landen een cultuur delen. Met name Arabischsprekend Noord-Afrika wijkt in veel opzichten af van het Midden-Oosten. Om u optimaal te kunnen helpen en de best mogelijke communicatie te waarborgen horen wij graag van u waarvoor u precies een beroep doet op onze tolk. Zo kunnen wij u van advies voorzien en ook de beste tolk Arabisch voor die situatie of dat land aan u voorstellen. Bij Concorde kunt u vertrouwen op maatwerk en kwaliteit. 

 

 

 

Vraag hier meer informatie over tolkdiensten Arabisch aan.