Tolk Chinees

Omdat de stormachtige economische groei van China nog een relatief nieuw fenomeen is, staat het westerse onderwijs in de Chinese taal nog in de kinderschoenen. Vrijwel alle Chineestaligen in het Westen zijn immigranten uit China. Daarom zult u al snel behoefte hebben aan een tolk Chinees, wanneer u zakendoet met China.


Gesprekstolk Chinees

De meeste bedrijven en particulieren die een beroep doen op een tolk Chinees van Concorde vragen een gesprekstolk aan. Dat is dan ook de meest gangbare maar zeker niet de enige tolkdienst Chinees die wij bieden.

Een gesprekstolk is iemand die bij uw gesprek aanwezig is en die naar het Nederlands vertaalt wat uw gesprekspartner in het Chinees zegt en dat wat u zegt naar het Chinees vertaalt. Doordat de tolk vertaalt nadat u of uw gesprekspartner is uitgepraat, duurt een gesprek tot wel twee keer langer dan wanneer het gesprek zonder tolk zou plaatsvinden. Beide partijen geven de tolk immers de gelegenheid om te vertalen.


Telefonisch en op locatie

In de meest klassieke setting is de gesprekstolk Chinees fysiek aanwezig bij het gesprek tussen u en een Chineestalig persoon. Concorde biedt echter ook telefonische tolkdiensten. In veel gevallen zal een gesprekstolk de ideale overbrugging van de taalbarrière blijken. Enkel in situaties waarin u spreekt voor vele Chineestalige toeschouwers/gesprekspartners voldoet een gesprekstolk vaak niet. Dan doet u een beroep op een simultaantolk. Een dienst die Concorde ook biedt. 


Simultaantolk

TolkdienstWanneer u spreekt voor een groter publiek van Chinese toehoorders, dan is een simultaantolk de ideale oplossing. Deze tolk werkt in een aparte, geluidsdichte ruimte, de zogeheten tolkencabine, van waaruit hij dat wat gezegd wordt vrijwel gelijktijdig vertaalt naar het Chinees. Uw publiek krijgt de vertaling mee via headsets. Zo bent u ook in dergelijke situaties verzekerd van de best mogelijke communicatie.

Chinese taal en cultuur 

Het spreekt voor zich dat de verschillen tussen Nederland en China, zowel op het gebied van taal als op het gebied van cultuur, groot zijn. Om succesvol met een anderstalige te communiceren is het niet voldoende om alleen de taalbarrière te slechten. Wanneer u uw doelen wilt realiseren, is kennis van de cultuur van uw zakelijke contact van minstens even groot belang. De tolken en vertalers Chinees van Concorde doen meer dan uw tekst vertalen of uw woorden tolken. Onze freelancetaalspecialisten zijn native speakers met de nodige kennis van de Chinese cultuur. In alle gevallen betreft het tolken die getraind zijn in alle aspecten van hun vak. Dat betekent dat zij garant staan voor een optimale communicatie zodat u niets meer in de weg staat om uw doelen te realiseren. 

 

 

 

Vraag hier meer informatie over tolkdiensten Chinees aan.