Consecutief tolken

ConsecutiefBij consecutief tolken vertaalt een tolk de woorden van spreker(s) zin voor zin of hij vat de boodschap van een aantal zinnen van de spreker samen. Hierdoor duurt een gesprek, toespraak of bijeenkomst twee keer zolang als wanneer er niet getolkt zou worden. Een consecutief tolk kan zonder onderbrekingen, afhankelijk van de intensiteit van een gesprek, ongeveer 2 uur achter elkaar tolken. Consecutief tolken gebeurt op locatie, telefonisch of indien mogelijk via Skype.

Een consecutief tolk wordt veelal ingezet bij een gesprek met een klein aantal deelnemers, bijvoorbeeld een een-op-eengesprek (met een cliënt of patiënt), onderhandelingen, korte presentaties en rondleidingen. Onze accountmanagers kunnen u altijd vrijblijvend van advies voorzien of een consecutief tolk u van dienst kan zijn bij uw bijeenkomst.

Reserveer uw consecutief tolk

Telefonische tolkdiensten

Voor korte, feitelijke gesprekken, zoals verhoren en vraaggesprekken, is een telefonische tolkdienst een goede oplossing. De consecutief tolken van Concorde worden bijvoorbeeld ingezet bij inschrijvingen bij gemeenten, aanhoudingen door de Politie (langs de snelweg) en ondervragingen met cliënten.

U kunt uw telefonische tolkdienst van tevoren reserveren, maar wij verzorgen ook ad hoc telefonische tolkdiensten. Dit doen wij dagelijks voor bijvoorbeeld het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers).

Tolken op locatie

Consecutief tolken die op locatie worden ingezet, vertalen een gesprek, verhoor, debat of vergadering als intermediair tussen spreker en luisteraar en vice versa. Hierbij is het van belang dat de tolk niet alleen het gesprek woordelijk vertaalt, maar ook beide culturen, de boodschap van wat wordt gezegd, overbrengt.

Concorde voert dagelijks enkele honderden consecutieve tolkdiensten op locatie uit voor advocaten, het COA en het bedrijfsleven.

Een tolkdienst aanvragen

Wanneer u een aanvraag doet voor een telefonische tolkdienst zoeken onze projectmanagers de juiste consecutief tolk bij uw dienst en op het moment van afspraak verbinden zij u door met de tolk.

Nadat u een tolkdienst op locatie heeft aangevraagd, ontvangt u een e-mail van een van onze projectmanagers op het moment dat er een tolk voor uw dienst is gereserveerd. De tolk verschijnt dan op het moment van de afspraak op de afgesproken locatie.

Beëdigde tolken

Omdat het merendeel van de consecutieve tolkdiensten worden uitgevoerd voor rechtbanken en andere rechtsinstanties zoals de Politie worden bij deze tolkdiensten voor zover mogelijk beëdigde tolken ingezet. Sinds op 1 januari 2009 de Wet beëdigde tolken en vertalers in werking trad, moeten tolken die dienst doen bij een afnemer uit het domein van justitie en politie in het kader van straf- en vreemdelingenrecht zijn opgenomen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Indien er geen beëdigd tolk voor een taal beschikbaar is, kan er worden uitgeweken naar tolken op de Uitwijklijst.

Tolken die in het Rbtv zijn ingeschreven voldoen aan de eisen van het Bureau btv. Tolken die niet in het Rbtv zijn geregistreerd, hebben voordat zij in onze database zijn opgenomen, een strenge beoordeling ondergaan. 

Native speakers

Het moedertaalprincipe, namelijk de inzet van native speakers, passen wij toe bij het uitvoeren van vertalingen. Voor consecutieve tolkdiensten is dit niet het geval. Omdat de tolk het gesprek in twee richtingen moet vertalen, is het uit praktisch en kostenoogpunt niet haalbaar twee tolken in te zetten. Wel beheersen al onze consecutief tolken twee of meer talen en voldoen de beëdigde tolken in de database van Concorde aan de eisen van het Bureau btv.

Vraag nu uw tolkdienst aan.

EUATC en VViN
Concorde is lid van de Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland en daardoor aangesloten bij de European Union of Associations of Translation Companies.