Tolk Duits

Nederlandse en Duitse bedrijven en instituties raken in toenemende mate met elkaar verweven, doen zaken met elkaar of staan om andere redenen met elkaar in contact. Het wederzijds begrip voor elkaars talen is groot en Nederlanders die niet vloeiend Duits spreken weten zich vaak goed te redden. Maar net als Nederlanders zijn Duitsers erg gesteld op hun moedertaal. Het wordt dan ook zeer gewaardeerd als u in het Duits communiceert.


Tolk Duits als uitkomst

Wanneer u het Duits niet voldoende machtig bent, biedt een tolk Duits uitkomst. Bijvoorbeeld omdat de inhoud van een gesprek te complex wordt of het belang ervan te groot. Wanneer er grote zakelijke of persoonlijke belangen spelen, kunt u zich geen misverstanden veroorloven. Dan is het van groot belang dat uw boodschap helder overkomt. In deze situaties biedt Concorde Tolken uitkomst met maatwerk. Wij zorgen ervoor dat een tolk Duits u zal ondersteunen. Dankzij de tolk verloopt het contact met uw Duitse gesprekspartner gemakkelijker. Wij bieden gesprekstolken Duits aan op locatie, telefonisch, of online via bijvoorbeeld Skype. 


Gesprekstolk

Een tolkdienst Duits staat u bij in een-op-een gesprekken of in kleine gezelschappen. Dit kan, maar hoeft niet per se, op locatie. Zo bieden wij ook een telefonische tolkdienst Duits aan. De gesprekstolk is de schakel tussen u en degene(n) waarmee u een gesprek voert. Hij zal om de beurt in het Nederlands en het Duits tolken om zo over te brengen wat u of uw gesprekspartner gezegd heeft. Dit heet consecutief tolken. Onze tolken zijn ervaren en stellen zich in alle situaties professioneel op.

 

Gesprek met tolk

Een gesprek met een gesprekstolk erbij kan tot twee keer langer duren dan wanneer u hetzelfde gesprek zonder tolk voert. Zowel bedrijven als particulieren nemen een tolkdienst Duits af voor gewichtige zakelijke en persoonlijke kwesties. Denk hierbij aan het afhandelen of verkrijgen van documenten en vergunningen, maar ook aan juridische kwesties. Voor dat laatste stellen wij beëdigde tolken ter beschikking. 

Simultaantolk

TolkdienstIn tegenstelling tot consecutief tolken, vertaalt een simultaantolk Duits uw boodschap vrijwel gelijktijdig naar de doeltaal. Dit doet hij veelal vanuit een aparte ruimte, een zogenaamde tolkencabine. Via een headset ontvangt u of uw publiek de vertaalde boodschap. Deze methode is juist bij congressen, toespraken en debatten uiterst efficiënt en succesvol. Voor congressen zetten wij speciaal opgeleide congrestolken in.

Verwachting van een goede tolk

Er kan in de moedertaal en in normaal tempo gesproken worden. De tolk Duits waarborgt dat uw boodschap in goed Duits overkomt bij de toehoorders en dat geen enkele nuance van de boodschap verloren gaat. Precies wat u van een goede tolk Duits mag verwachten. Binnen ons aanbod van simultaantolken Duits bieden wij voor elke situatie de juiste dienst en de juiste tolk. Daarin vervullen wij ook graag een adviserende functie. Daarom kunt u altijd contact opnemen met Concorde wanneer u twijfelt over het inzetten van een tolk of wanneer u zich afvraagt welke specifieke tolkdienst voor uw situatie het meest geschikt is. 

Duitse taal en cultuur

Wie gaandeweg een taal beter leert spreken, komt al snel tot de conclusie dat dit veel verder gaat dan het kennen van de vertaling van woorden of zelfs een goed begrip van de grammatica van een taal. Bij tolken naar het Duits komt ook veel meer kijken dan alleen puur vertalen. Juist uitdrukkingen en specifieke culturele verwijzingen zijn van enorm belang. Vanzelfsprekend voorzien de Duitse tolken en vertalers van Concorde ook in dit aspect. Onze tolken zijn er juist in gespecialiseerd om de specifieke nuances van de Duitse taal én de andere taal op passende wijze over te brengen. Zo begrijpen u en uw gesprekspartner(s) elkaar werkelijk. Dat is tenslotte uw doel en daarmee ook het onze.

In ons blog Sei pünktlich - 5 essentiële tips voor zakendoen in Duitsland leest u meer over de Duitse (zakelijke) cultuur en hoe u succesvol de Duitse markt kunt betreden.

 

 

 

Vraag hier meer informatie over tolkdiensten Duits aan.