Evaluatie op tolkdienst

Hebt u bij Concorde een tolkdienst afgenomen? Geef dan hier uw feedback op de tolk en onze dienstverlening.

Hebt u vragen over het evaluatieformulier? Neem dan contact op met de Helpdesk via tolken.helpdesk@concorde.nl of 020-8202820 (kies in het keuzemenu twee keer 2).

 

 

 

Tolkvaardigheid

Taalvaardigheid

Houding

Op tijd

Stemgebruik


Wilt u een klacht indienen over de geleverde tolkdienst, ga dan naar ons klachtformulier.