Tolk Italiaans


Hebt u een tolk Italiaans nodig? De tolken Italiaans van Concorde Tolken zijn ervaren en beschikken over zowel kennis van de Nederlandse als de Italiaanse cultuur. Zij staan u bij tijdens onderhandelingen, vergaderingen en grote evenementen. Dankzij een Italiaanse tolk communiceert zowel u als uw Italiaanse gesprekspartner in zijn moedertaal.


Gesprekstolk

In de meeste situaties waarin u een beroep doet op een tolk Italiaans, zal u een gesprekstolk ter beschikking gesteld worden. Een gesprekstolk is iemand die zich bezighoudt met consecutief tolken. Een consecutief tolk Italiaans tolkt beurtelings de woorden van uw gesprekspartner(s) en van u naar de andere taal. Zo kunt u ook complexere zaken gewoon in het Nederlands (of eventueel het Engels) zeggen, zonder dat er bij uw Italiaanse gesprekspartner onduidelijkheid ontstaat.


Telefonisch en op locatie

Een gesprek met ondersteuning van een tolk kent natuurlijk ook enkele beperkingen. Zo duurt een gesprek twee keer zolang als wanneer het gesprek zonder tolk zou plaatsvinden. Dit komt doordat de tolk alles wat wordt gezegd tolkt nadat de persoon die aan het woord is, is uitgesproken. Onze tolkdienst Italiaans beperkt zich overigens niet tot gesprekken op locatie. Een tolk Italiaans kan u ook telefonisch of via Skype bijstaan. Voor elke situatie waarin u een tolk Italiaans nodig hebt, denken wij graag met u mee om een passende oplossing te vinden.


Simultaantolk

TolkdienstVoor bepaalde situaties voldoet consecutief tolken niet. Bij speeches en presentaties is er minder interactie dan bij een gewoon gesprek, terwijl het aantal aanwezigen doorgaans groter is. Dat vergt een andere dienst die Concorde vanzelfsprekend ook biedt: een simultaantolk Italiaans. Wanneer u naar Italië gaat of u ontvangt Italiaanssprekende gasten voor een omvangrijke bijeenkomst is een simultaantolkdienst Italiaans voor uw situatie het meest geschikt.


Technische hulpmiddelen

Een simultaantolk werkt vanuit een aparte, geluidsdichte ruimte, de zogenaamde tolkencabine. Via headsets ontvangen de toehoorders de vertaling van de tolk. Een simultaantolk tolkt de woorden van de spreker vrijwel gelijktijdig naar de doeltaal. Dit levert een aanzienlijke tijdsbesparing op die juist bij congressen, speeches en presentaties zo belangrijk is. 

Wanneer alleen een klein deel van uw publiek de gesproken taal niet verstaat, is een fluisterset het juist hulpmiddel.

Wij werken samen met leveranciers van technische ondersteunigsmiddelen voor tolkdiensten en adviseren u graag over de inzet van een tolkencabine of een fluisterset.
 

Italiaanse taal en cultuur 

De meeste Nederlanders zijn het er wel over eens dat Italiaans een prachtige taal is. Helaas blijft het vaak bij die waardering, want relatief weinig Nederlanders zijn het Italiaans machtig. De een zal dat zonde vinden vanwege zijn waardering voor deze taal, voor de ander kan het een regelrecht probleem zijn. Bijvoorbeeld wanneer u zakelijke betrekkingen heeft met Italië, of van plan bent zakelijke activiteiten te gaan ontplooien in Italië. Precies voor dat soort situaties biedt vertaalbureau Concorde uitkomst.


Tolkdienst op maat

Wij bieden altijd een tolkdienst Italiaans op maat. Dat betekent dat u niet zomaar op pad wordt gestuurd met iemand die toevallig Italiaans spreekt, maar dat u de beschikking krijgt over een professionele, ervaren tolk die zich goed heeft voorbereid op het gesprek dat u gaat voeren. Onze tolken Italiaans kennen bovendien niet alleen de taal, maar ook het land en haar culturele gewoonten. Zo weet u zeker dat u zich alleen hoeft te concentreren op uw boodschap, terwijl alle communicatie in goede handen is bij onze tolk.


Optimale communicatie

Zoals bij de meeste Europese culturen het geval is, zijn de clichés over Italianen vaak wijdverbreid. In het geval van Italië betreft dat overigens zelden negatieve clichés. Feit is dat zakendoen of zelfs het aangaan van een simpel gesprek vaak enige culturele achtergrondkennis vereist of dat deze op zijn minst van pas komt. Wat weet u bijvoorbeeld over de eetgewoontes van de Italianen en over de (zakelijke) etiquette in het land? Een tolk Italiaans van Concorde is ook van deze zaken goed op de hoogte. Goede communicatie beperkt zich immers niet tot taal. Dat betekent dat een tolkdienst Italiaans van Concorde bovenal garant staat voor een optimale communicatie onder de gegeven omstandigheden. Wij bieden een totaaloplossing, toegespitst op uw situatie. 

 

 

 

Vraag hier meer informatie over tolkdiensten Italiaans aan.