Klachtformulier tolkdienst Concorde

Hebt u bij Concorde een tolkdienst afgenomen en wilt u daarover een klacht indienen? Maak dan gebruik van het klachtformulier.

Hebt u vragen over het klachtformulier? Neem dan contact op met de Helpdesk via tolken.helpdesk@concorde.nl of 020-8202820 (kies in het keuzemenu twee keer 2).

 

 

 

Uw klacht heeft betrekking op: *