Tolkdiensten voor het COA

Concorde heeft onlangs de aanbesteding voor tolkdiensten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gegund gekregen. Vanaf 1 januari 2015 bemiddelen we jaarlijks in ongeveer 130.000 tolkdiensten voor het COA.

Beschikbaar

Het percentage ad hoc telefonische diensten voor deze aanbesteding bedraagt ongeveer 90%, het percentage gereserveerde telefonische diensten bedraagt ongeveer 5% en het percentage persoonlijke tolkdiensten bedraagt ongeveer 5%. Net als bij opdrachten voor de Politie is het erg belangrijk dat u dagelijks uw beschikbaarheid voor ad-hocdiensten aangeeft zodat u in aanmerking komt om deze opdrachten uit te voeren. Op onze website staat precies beschreven hoe u zich beschikbaar stelt voor ad-hocdiensten.

Opleiding en ervaring in de medische sector

Graag willen we registreren of u aantoonbare ervaring heeft in het uitvoeren van tolkopdrachten in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor het COA, en of u relevante cursussen heeft gevolgd. Indien u certificaten, diploma’s of andere relevante documenten (PE-punten, werkbriefjes) heeft, ontvangen we deze graag via e-mail: resources@concorde.nl.

We kijken ernaar uit om de opdrachten van het COA samen met u tot een succes te maken.

Vragen per e-mail

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt over de tolkdiensten voor het COA. Om uw vragen snel en gericht te kunnen beantwoorden, verzoeken we u vriendelijk ons niet te bellen, maar een e-mail te sturen: resources@concorde.nl. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen dan zo snel mogelijk.

Via de nieuwsbrief, het Extranet en de LinkedIn-groep voor tolken en vertalers houden we u uiteraard op de hoogte over alles wat voor u van belang is.

Uw dossier

Heeft u onlangs een nieuw identiteitsbewijs, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of een ander document ten behoeve van uw dossier ontvangen, dan verzoeken we u een kopie te sturen naar resources@concorde.nl.

We vertrouwen op een vruchtbare voortzetting van onze samenwerking.