Tolkdiensten voor de overheid

Concorde Group verzorgt al enkele jaren tolkdiensten voor de overheid en (semi)overheidsinstanties. Daarnaast voert Concorde ook tolkdiensten uit voor onder andere het COA, Politie Nederland, ziekenhuizen en diverse gemeentes. 

De medewerkers van Concorde Group staan 24 uur per dag voor u klaar.

COA

Volgens de overeenkomst met het COA is Concorde vanaf 1-1-2015 de dienstverlener voor telefonische tolkdiensten aangevraagd door een medewerker van het COA of een zorgverlener.

Werkt u bij het COA of bent u zorgverlener en vraagt u een tolkdienst aan voor een asielzoeker? Bel dan met Concorde 020-8202892.

U kunt uw aanvraag voor een gereserveerde telefonische tolkdienst of een tolkdienst op locatie ook sturen naar tolk@concorde.nl.

Meer informatie vindt u op de pagina Tolkdiensten voor het COA en de Zorg Asielzoekers.

 

DJI

Naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure voor telefonische en persoonlijke tolkdiensten is op 1 juni 2015 de overeenkomst tussen DJI en Concorde gestart.

Werkt u voor DJI en hebt u een tolk nodig? Bel dan met Concorde 020-8202893.

U kunt uw aanvraag voor een gereserveerde telefonische tolkdienst of een tolkdienst op locatie ook sturen naar tolk@concorde.nl.

Meer informatie vindt u op de pagina Tolkdiensten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Sociale Advocatuur en Mediation

U kunt alleen een aanvraag indienen voor telefonische tolkdiensten en tolkdiensten op locatie voor een cliënt die gebruikmaakt van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wanneer u een niet-leveringsverklaring van TVcN hebt. In dat geval kunt u bellen naar
020-8202820. Uw reserveringen kunt u bovendien 24 uur per dag invoeren via Concorde Extranet.

Politie Nederland/Landelijke Eenheid

Wanneer u werkzaam bent voor Politie Nederland/De Landelijke Eenheid kunt u voor ad hoc telefonische tolkdiensten en het reserveren van een tolkdienst contact opnemen met Concorde via het telefoonnummer 020-8202888.

Let op: voor Politie Nederland/De Landelijke Eenheid kunt u bij Concorde alleen terecht voor telefonische tolkdiensten. Voor tolkdiensten op locatie raadpleegt u de tolkendatabase van Politie Nederland.

Extranet

Concorde Extranet biedt u de mogelijkheid om via een online portal tolkdiensten, zowel telefonisch als op locatie, aan te vragen. Snelheid en flexibiliteit staan hierbij hoog in het vaandel. Extranet biedt u het grote voordeel dat u online uw aanvraag kunt volgen en sturen.
Beschikt u nog niet over inloggegevens voor Extranet, stuur dan een e-mail naar servicedesk.minjus@concorde.nl. Wij sturen u dan zo snel mogelijk uw inloggegevens.