Tolkdienst Spaans


Hebt u een tolk Spaans nodig? De tolken Spaans van Concorde zijn ervaren en kennen zowel de Nederlandse als Spaanse cultuur waardoor zij de perfecte schakel zijn tussen u en uw Spaanstalige gesprekspartner. Wij leveren altijd een tolkdienst Spaans afgestemd op uw behoefte.

Gesprekstolk

Een gesprekstolk Spaans vertaalt het Spaans naar het Nederlands en vice versa. Hierdoor kunt u zich in het Nederlands uitdrukken, kan uw gesprekspartner zich in zijn moedertaal uitdrukken en worden misverstanden voorkomen. Een gesprekstolk Spaans tolkt elk woord dat u zegt of vat uw boodschap samen. 

Consecutieftolk Spaans

De gesprekstolk Spaans tolkt nadat u bent uitgesproken. Vanzelfsprekend leidt dit ertoe dat een gesprek al gauw twee keer zo lang duurt dan wanneer er geen tolk aanwezig is. Dit is iets waar u rekening mee dient te houden, met name omdat een tolk onder normale omstandigheden zo'n twee uur aaneengesloten kan tolken. Bij een gesprekstolk kunt u natuurlijk denken aan een gesprek op locatie, maar Concorde verzorgt ook telefonische tolkdiensten Spaans. Ook een tolkdienst via Skype behoort tot de mogelijkheden. Voert u geen een-op-eengesprek, maar geeft u een presentatie of speech aan een groot publiek? Dan biedt een simultaantolk Spaans uitkomst.

 

Simultaantolk Spaans

In situaties waar u met een groter Spaanstalig publiek of gezelschap te maken heeft, kunt u een beroep doen op een simultaantolk Spaans. Een simultaantolk werkt in een aparte, geluidsdichte ruimte, de zogenaamde tolkencabine. De vertaling van een simultaantolk wordt via headsets op het publiek overgebracht. Het spreekt voor zich dat deze tolkdienst Spaans het meest geschikt is voor presentaties, congressen, beurzen en andere gelegenheden met een groter Spaanstalig publiek. Bijkomend voordeel van deze manier van tolken is dat er vrijwel gelijktijdig vertaald wordt en er dus nauwelijks vertraging optreedt. Behalve prettig is dit ook deels noodzakelijk; u houdt tenslotte minder goed de concentratie van uw publiek vast wanneer alles langer duurt.

Spaanse taal en cultuur

Bij bedrijven, instanties en particulieren wereldwijd is de behoefte aan Spaansprekenden bijzonder groot. Ook internationaal opererende Nederlandse bedrijven krijgen vroeg of laat te maken met deze taal. Behalve in Spanje zelf, een van de grotere EU-lidstaten en handelspartners van Nederland, wordt Spaans gesproken in vrijwel geheel Centraal-Amerika en het grootste deel van Zuid-Amerika. Desondanks wordt Spaans in Nederland vrij weinig gesproken en eveneens weinig onderwezen. De meeste Nederlanders die Spaans spreken doen dat vanuit hun achtergrond in een Spaanstalig land. Voor wie geen Spaans spreekt maar nu of in de nabije toekomst behoefte heeft aan een Spaanstalig persoon, biedt vertaalbureau Concorde een tolkdienst Spaans op maat. Voor elke situatie bieden wij de tolk Spaans die u zoekt. Zo zorgen wij ervoor dat u in uw moedertaal kunt blijven communiceren. Binnen ons brede dienstenpakket heeft u bovendien verschillende opties.

Culturele verschillen

In het geval van het Spaans kan er, zoals ook bij andere wereldtalen, niet gesproken worden over één cultuur die aan de taal gekoppeld kan worden. Hoewel er sterke culturele overeenkomsten bestaan tussen Spaanstalige landen zijn er ook grote verschillen. Grofweg bestaan er twee verschillende Spaanstalige culturele zones: Het Europese Spanje en Zuid- en Centraal-Amerika. Daarbij moet worden opgemerkt dat ook de VS een omvangrijke Spaanstalige minderheid heeft, veelal afkomstig uit Latijns-Amerika. De hedendaagse Spaanse zakelijke cultuur is redelijk direct en in veel opzichten vergelijkbaar met die van andere Europese landen.

Wilt u echter zakendoen in Latijns-Amerika? Dan kunt u dit bij ons melden. We zorgen altijd voor een tolk Spaans die niet alleen vaardig is zijn talen, maar ook in zijn bekendheid met de cultuur en achtergronden van het doelgebied.

 

 

Vraag hier meer informatie over tolkdiensten Spaans aan.