Tolkdiensten voor DJI​

Sinds 1 juni verzorgt Concorde alle tolkdiensten voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het merendeel van de opdrachten is ad-hoc telefonisch. Hierbij geldt een afnameplicht uit het Rbtv.

Hieronder vindt u een overzicht van welke tarieven gelden voor de tolkdiensten van DJI, op welke wijze de tarieven worden geïndexeerd en welke talen het meest worden aangevraagd.


Indexering

Met DJI is afgesproken dat de tarieven die we bij het sluiten van de overeenkomst hebben vastgelegd elk jaar op 1 januari met 2% worden verhoogd. Dit gebeurt dus voor het eerst op 1 januari 2016. Concorde heeft uit gesprekken met tolken begrepen dat dit een grote wens is, en DJI vindt dit daarom ook erg belangrijk. In de overeenkomst met DJI is daarom vastgelegd dat alle tarieven elk jaar op 1 januari met 2% worden verhoogd.


Tarieven

Voor de tolkdiensten van DJI gelden vaste tarieven. Deze zijn bepaald na afstemming met 130 Rbtv-tolken, onder meer tijdens door Concorde georganiseerde tolkenpanels. Meer over deze tolkpanels leest u in onze blogs.

In de overeenkomst met DJI wordt onderscheid gemaakt tussen tarieven voor Rbtv-tarieven enerzijds, en tolk die op de Uitwijklijst staan en overige tolken anderzijds. Dit onderscheid in tarief tussen Rbtv- en niet-Rbtv tolken is door DJI vastgesteld.

Voor DJI zijn de dynamische tarieven niet van toepassing.

De tolkvergoedingen voor tolkdiensten van DJI zijn als volgt opgebouwd:

 • Telefonische tolkdiensten Rbtv tolken: €49,02
 • Telefonische tolkdiensten tolken uitwijklijst en niet-Rbtv tolken: €44,12
 • Tolkdiensten op locatie Rbtv tolken: €48,45
 • Tolkendiensten op locatie tolken uitwijklijst en niet-Rbtv tolken: €43,61

Voor tolkdiensten gelden de volgende toeslagen:

 • Dag: 0% (06:00 – 18:00)
 • Avond: 10% (18:00 – 24:00)
 • Nacht: 25% (00:00 – 06:00)
 • Weekend: 50% (zaterdag 00:00 t/m zondag 23:59)
 • Feestdagen: 50% (00:00 t/m 23:59)

De reiskostenvergoedingen zijn als volgt:

 • Reiskostenvergoeding: 0,19 per kilometer
 • Reistijdvergoeding: 50% van het DJI-uurtarief tolken

Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de tolkdienst krijgt u de volledig gereserveerde tolktijd, tot een maximum van 8 uur, vergoed. 

Bij een opdracht op locatie worden in dat geval tevens de reiskosten en -tijd vergoed.

Talen

DJI doet de meeste aanvragen in onderstaande talen.

  • 1. Arabisch
  • 2. Spaans
  • 3. Pools
  • 4. Roemeens
  • 5. Frans
  • 6. Russisch
  • 7. Mandarijn
  • 8. Turks
  • 9. Albanees
  • 10. Bulgaars


Bent u tolk in een of meerdere van deze talen? Houd dan uw beschikbaarheid voor ad-hoctolkdiensten goed bij én actueel. Door dat te doen, vergroot u uw kansen op tolkdiensten.

Meer informatie over uw beschikbaarheid voor ad-hoctolkdiensten leest u op de pagina Hoe vul ik mijn beschikbaarheid op Extranet in?

Hebt u vragen over de indexering, de tarieven, de meest aangevraagde talen of uw ad-hocbeschikbaarheid, stuur dan een e-mail naar ons resourcemanagement: resources@concorde.nl.