Technische ondersteuning

Bij simultane tolkdiensten is technische ondersteuning bijna altijd noodzakelijk. Afhankelijk van het soort dienst en voor hoeveel mensen per taalcombinatie moet worden getolkt, worden tolkencabines of fluistersets ingezet. Concorde werkt op het gebied van audiovisuele ondersteuning samen met een aantal leveranciers en kan uw congres, vergadering of bijeenkomst voorzien van volledige technische ondersteuning.

Tolkencabine

Een tolkencabine is een geluidsdichte cabine waarin twee tolken kunnen zitten. Zij tolken één taalcombinatie en wisselen elkaar af. Een tolkencabine wordt vaak gebruikt bij internationale congressen en bijeenkomsten. Het voordeel van een cabine is dat de tolk afgesloten is van omgevingsgeluid en zich volledig kan concentreren op het tolken.

Per bijeenkomst kan een ongelimiteerd aantal tolkencabines worden ingezet. Indien noodzakelijk wordt er in relais getolkt. Dit betekent dat wanneer er bijvoorbeeld een Italiaanse spreker is en er Spaanse en Engelse toehoorders zijn, de tolk Italiaans - Engels eerst tolkt en de tolk Engels - Spaans vervolgens het Engels van de tolk Italiaans - Engels gebruikt om naar het Spaans te tolken.

Fluisterset

Een fluisterset bestaat uit een microfoon en meerdere koptelefoons en wordt ingezet wanneer er voor kleine groepen wordt getolkt. De tolk luistert naar de spreker en tolkt fluisterend in zijn microfoon. Omdat een fluisterset niet zwaar is en gemakkelijk op- en af te bouwen is, wordt een fluisterset vaak ingezet bij rondleidingen en bij bijeenkomsten waarbij voor een klein publiek moet worden getolkt. Bovendien kan de tolk kiezen waar hij gaat zitten of staan.

Wanneer voor één of twee personen moet worden getolkt, is het inzetten van een fluistertolk een goede oplossing. De tolk maakt dan geen gebruik van een fluisterset, maar zit naast of achter de perso(o)n(en) voor wie hij/zij moet tolken. Nadeel hierbij is dat publiek in de directe omgeving last kan hebben van het gefluister.

Onze accountmanagers adviseren u altijd over of het wenselijk is hulpmiddelen in te zetten en zo ja, welke.