Waarom moet ik mijn beschikbaarheid op Extranet invullen?

Dagelijks werkt een team van callagents in ons Callcenter om alle tolkdiensten voor overheidsinstanties zoals de Nederlandse Politie en het COA in goede banen te leiden. Dit kan echter niet zonder uw hulp. Om verschillende redenen is het van belang dat u uw beschikbaarheid op Extranet nauwkeurig aangeeft.

Wanneer een van onze callagents een aanvraag voor een ad-hoctolkdienst ontvangt, kan hij met behulp van een software zien welke tolken op dat moment beschikbaar zijn voor een tolkdienst. Dit software verwerkt de informatie die alle tolken op Extranet hebben ingevuld bij hun beschikbaarheid. 


Beschikbaarheid aangeven

Graag willen wij u erop wijzen dat het in uw eigen belang is uw beschikbaarheid correct in te vullen. Elke dag kunt u aangeven tot wanneer of vanaf wanneer u beschikbaar bent. Het is belangrijk dat u dit dagelijks doet, zodat uw beschikbaarheid actueel blijft. Dit is belangrijk om de volgende redenen:

  • Wanneer u vergeet aan te geven dat u beschikbaar bent, loopt u opdrachten mis.
  • De kans is groter dat u opdrachten krijgt wanneer u als beschikbaar staat vermeld.
  • U wordt niet gebeld en dus niet gestoord tijdens een andere dienst wanneer u als niet beschikbaar staat vermeld.
  • Wij kunnen een ad-hocdienst sneller bij een beschikbare tolk plaatsen.

Wanneer u uw beschikbaarheid correct invult, is de kans groot dat u meer opdrachten krijgt op het moment dat u beschikbaar bent.

Daarnaast is het van belang uw beschikbaarheid aan te passen op het moment dat u een andere dienst aanneemt voor ons of voor een ander bemiddelingsbureau, of om een andere reden niet beschikbaar bent voor Concorde.

Daarnaast komt het u, ons, onze dienstverlening, de opdrachtgevers en de cliënten ten goede wanneer u uw beschikbaarheid correct invult.

 

 

 

Bent u tolk en heeft u een vraag over iets waar u als tolk mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het gebied van beëdiging, administratie of opleiding? Stel uw vraag hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk voor u.

Staat uw vraag er niet bij?