Tolkentelefoon

De tolkentelefoon van Concorde is een telefonische tolkdienst. Deze tolkdienst schakelt u in wanneer u een gesprek heeft met een anderstalig persoon. Beheerst u de taal van uw gesprekspartner niet goed of zelfs helemaal niet en wilt u toch een gesprek voeren? Dan is de tolkentelefoon van Concorde de oplossing die u zoekt.

Meteen een tolk aanvragen? Kies uit een van de volgende opties: 

Hoe werkt de tolkentelefoon?

De tolkentelefoon is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en daarmee uitermate geschikt voor dringende situaties. Het werkt heel simpel: u belt ons en geeft aan ons door voor welke taal u een tolk u nodig heeft. Vervolgens verbinden wij u door met de tolk. Wij zorgen ervoor dat u dankzij de hulp van de tolk uw gesprek kunt voortzetten. Zo garanderen wij dat uw boodschap goed overkomt in de moedertaal van degene met wie u het gesprek voert. Omgekeerd geldt natuurlijk hetzelfde: u krijgt in het Nederlands uitgelegd wat uw gesprekspartner in zijn moedertaal zegt. Zo verloopt het gesprek precies zoals u gewend bent. 

Concorde Tolken

Medische tolkentelefoon

Iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg en betrokken is bij de informatievoorziening en voorlichting van patiënten krijgt meer dan eens te maken met patiënten die het Nederlands, of eventueel het Engels, onvoldoende spreken. Waar een communicatieprobleem in veel gevallen hooguit ongemakkelijk is, kan een taalbarrière gevaar opleveren wanneer u medische informatie moet overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u via de telefoon moet vaststellen hoe ernstig iemands klachten zijn of wanneer u informatie verstrekt over een in te nemen medicijn. Speciaal voor medici zoals doktoren en apothekers hebben we de tolkentelefoon TolkenContact ontwikkeld.

TolkenContact logoDeze dienst is speciaal ingericht voor zorgverleners. Behalve bereikbaarheid en gemak biedt Concorde vanzelfsprekend discretie bij de omgang met persoonlijke gegevens. Onze tolken zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en daarnaast juridisch gebonden aan vertrouwelijkheid.

 

Ad-hocservice

Waar veel andere tolkdiensten zorgvuldige planning en afstemming vooraf vereisen, is de telefonische tolkdienst van Concorde nadrukkelijk een ad-hocservice. Met meer dan 2000 tolken in onze database kunt u er bovendien van op aan dat wij een tolk beschikbaar hebben voor vrijwel alle talen ter wereld. Overheidsdiensten zoals het COA en de Nederlandse Politie doen dagelijks een beroep op onze tolkentelefoon. Bijvoorbeeld bij een rechtszitting, een overleg met een cliënt of een verkeersongeval.

 

Al onze tolken zijn professionele freelancetolken en ervaren. Wilt u de tolk van tevoren instrueren of heeft u bepaalde wensen ten aanzien van de tolk, dan kunt u dat uiteraard aangeven en houden wij (zoveel mogelijk) rekening met uw wensen. Wanneer u een gevoelig onderwerp met een cliënt moet bespreken, is het in sommige situaties beter een mannelijke of juist een vrouwelijke tolk in te zetten. U kunt ook een tolkdienst van tevoren reserveren. Zo kunt u anticiperen op een gesprek met een anderstalig persoon en kunnen wij nog zorgvuldiger de meest geschikte tolk voor u uitzoeken. 

 

Klanten

Klanten die gebruikmaken van de tolkentelefoon komen uit verschillende branches. Het betreft onder meer advocaten, rechtbanken, huisartsen, medewerkers van vluchtelingencentra en overheidsinstanties. Wij zijn er trots op dergelijke klanten van dienst te mogen zijn en zien hen ook als erkenning voor onze hoogwaardige en betrouwbare dienstverlening.

Heeft ook u direct behoefte aan bijstand door een tolk? U bereikt onze tolkentelefoon via 020-8202820.


Uw volgende stap