Tolkenopleiding bij SIGV een groot succes

In samenwerking met het opleidingsinstituut SIGV heeft Concorde een tolkenopleiding Tolktechnieken voor 13 Arabische tolken georganiseerd. De cursus vond plaats op 5 zaterdagen in mei en juni bij de SIGV te Zaandam. Het lesprogramma werd speciaal toegespitst op (telefonisch) tolken voor het COA en de Politie.

Een greep uit het lesmateriaal:

  • Tolktechnieken: De tolken kregen les in: geheugentraining, à vue vertaling, tolkethiek/tolkhouding, telefonisch tolken, parafraseren en notatietechniek. Naast het theoretische gedeelte zijn er veel praktijkoefeningen gedaan, zowel individueel als in groepsverband.
  • Terminologie: De basiskennis van veelvoorkomende ziektebeelden in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg werd gedoceerd door een arts.
  • Tolkvaardigheden: In rollenspellen zijn situaties uit de praktijk van de GGZ, huisartsen en politieverhoren nagebootst.
  • PE-punten: De cursus werd gewaardeerd met 35 PE-punten, alle tolken ontvingen na afloop van de cursus een certificaat.

Tolk Arabisch Hayat Bassit was een van de cursisten. We vroegen haar hoe ze de cursus heeft ervaren en wat ze heeft geleerd.

Hayat"Door deze cursus heb ik wat betreft de medische terminologie de puntjes op de i kunnen zetten. Dit is met name van belang als men veel voor het COA tolkt op medisch vlak. De cursus heeft mij ruim de gelegenheid gegeven voor intervisie en het verder oefenen van tolktechnieken. Tijdens de rollenspellen konden we de tolktechnieken toepassen en daar waar nodig werden de tolktechnieken bijgeschaafd. Gedurende de cursus werden ons aanbevelingen aangereikt voor een efficiënte notatietechniek. Ik vond de cursus erg leuk en leerzaam."

Inmiddels hebben meer tolken aangegeven ook interesse te hebben in deze cursus. Concorde is bezig om een vervolg aan dit succes te geven.