Wachttijd wordt vergoed

De afgelopen weken bellen steeds meer tolken naar het callcenter met vragen over wachttijd wanneer een gereserveerde tolkdienst niet op tijd begint. We willen u erop wijzen dat de wachttijd bij een gereserveerde telefonische tolkdienst of tolkdienst op locatie wordt vergoed.

Wanneer u een gereserveerde tolkdienst hebt geaccepteerd, ontvangt de aanvrager een e-mail met daarin de bevestiging van de dienst. In die bevestigingse-mail staat de datum en het tijdstip van de tolkdienst en de naam van de tolk genoemd.


Telefonische dienst

Ons systeem vergelijkt het tijdstip waarop een gereserveerde telefonische tolkdienst zou moeten beginnen met het tijdstip waarop de dienst daadwerkelijk begint. Het verschil daartussen is de wachttijd. De wachttijd wordt per project automatisch geregistreerd. Voor tolkdiensten voor zowel de Politie als voor het COA geldt de volgende regeling:

Voor telefonische tolkdiensten geldt dat u vanaf het gereserveerde tijdstip tot het moment van inbellen € 0,35 per minuut wachtgeld krijgt, met een maximum van 15 minuten (€ 0,45 per minuut buiten kantooruren).

Als de opdrachtgever na 15 minuten nog niet heeft ingebeld, beschouwen we de opdracht als geannuleerd en wordt er standaard € 10,- annuleringsvergoeding per opdracht en € 0,35 per minuut aan wachttijd vergoed.


Tolkdienst op locatie

De wachttijd voor tolkdiensten op locatie is de tijd tussen het tijdstip waarop de dienst zou moeten beginnen en het tijdstip waarop de dienst daadwerkelijk begint of waarop duidelijk is dat de dienst niet doorgaat. Er geldt in principe een maximale wachttijd van 30 minuten, en een vergoeding van €0,45 per minuut. U kunt de wachttijd noteren op uw werkbriefje.

De tijd tussen twee diensten hebben we niet als wachttijd gedefinieerd en wordt daarom niet vergoed. Uiteraard verwachten we van u dat u enige tijd voor het aanvangstijdstip van een dienst aanwezig bent op de locatie, maar ook dit hebben we niet als wachttijd gedefinieerd.


FAQ

Voor alle regelingen voor tolkdiensten die u via ons callcenter uitvoert, verwijzen we u naar de FAQ op onze website.