FAQ Vertalers contractklanten

1. Welke (semi)overheidsdiensten zijn contractueel verplicht hun vertaalopdrachten bij Concorde te laten uitvoeren?

Van de volgende (semi)overheidsinstellingen worden de vertaalopdrachten uitgevoerd bij Concorde:


 • Schadefonds Geweldsmisdrijven
 • Stichting NIDOS
 • Raad voor Rechtsbijstand
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen
 • Koninklijke Marechaussee
 • Kerndepartement alle Diensten
 • Belastingdienst
 • Ministerie van Financiën
 • Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst en Douane (FIOD)
 • Ministerie van Sociale Zaken (Directie Opsporing, Arbeidsinspectie en Internationale Zaken)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Bestuursdepartement
 • Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Centraal Justitieel Incassobureau
 • Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Dienst Terugkeer & Vertrek
 • De Kansspelautoriteit
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

2. Wat zijn de randvoorwaarden bij de diensten voor het Ministerie? 

Alle vertalers dienen ingeschreven te staan bij het Rbtv. Indien er geen vertalers beschikbaar zijn, heeft Concorde de mogelijkheid uit te wijken naar de Uitwijklijst of, indien ook dat niet mogelijk is, naar overige vertalers. Alle vertalers dienen in het bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

3. Hoe werkt het uitnodigingsbeleid voor opdrachten voor de Raad voor Rechtsbijstand?

Volgens de overeenkomst met de Raad voor Rechtsbijstand geldt een afnameplicht. Dit houdt in dat Concorde voor alle opdrachten voor de Raad voor Rechtsbijstand in eerste instantie vertalers met Rbtv-status benadert.

Onze projectmanagers selecteren de meest geschikte vertaler gebaseerd op moedertaalprincipe, kennisgebied, communicatie, reactiesnelheid en prijs. Deze uitnodigingen worden per e-mail verzonden. Sommige opdrachten worden automatisch toegewezen aan een vertaler, ook gebaseerd op de bovenvermelde criteria.
Wanneer geen Rbtv-vertaler beschikbaar is in de betreffende talencombinatie, wordt uitgeweken naar de Uitwijklijst. Indien hier ook geen vertalers beschikbaar zijn, wordt uitgeweken naar een vertaler die geen Rbtv- of Uitwijklijst-status heeft. Wanneer Concorde  een aanvraag met spoed ontvangt, benaderen we de vertaler(s) zowel via Extranet, e-mail als telefonisch. Ook dan wordt geselecteerd op basis van moedertaalprincipe, kennisgebied, communicatie, reactiesnelheid en prijs.

4. Wordt er op doel of bron afgerekend? 

Overheidsinstellingen zijn middels een contract volgend op een aanbesteding verplicht hun vertaalopdrachten bij een vertaalbureau te laten uitvoeren. Bij Concorde worden de vertalingen voor contractklanten behandeld op een speciaal daarvoor ingerichte afdeling. In de contracten die we met overheidsinstellingen hebben gesloten, zijn verschillende afspraken over tarieven en uitbetaling aan vertalers vastgelegd. In de onderwerpregel van de uitnodigingse-mail staat een taalcode waarvan u kunt afleiden welke instelling de opdrachtgever is.

We willen u inzicht geven in de afspraken die in de contracten met verschillende overheidsinstellingen zijn vastgelegd. Daarom hebben we alle regels voor wat betreft betaling aan de vertaler voor u in een overzicht gezet. Uitzonderingen op de regels zijn:

 • Als u met de projectmanager vooraf een ander tarief afspreekt, gelden die afgesproken tarieven.
 • Behalve voor opdrachten voor de Raad voor Rechtsbijstand geldt dat wanneer een vertaalopdracht wordt uitgevoerd met Trados Studio altijd uitbetaald wordt gebaseerd op de CAT-telling. In dat geval vervallen onderstaande regels.

Het overzicht vindt u op de pagina Overzicht tariefafspraken contractklanten.

5. Instructies voor het vertalen in CTMS 

Meer informatie over hoe u kunt vertalen in CTMS, leest u in de CTMS handleiding - Quick start.

6. Hoe geschiedt de facturatie? 

Na voltooiing van een project, stuurt u uw factuur naar onze Accounts Department (invoices@concorde.nl). Concorde Group hanteert een betalingstermijn van 42 dagen na ontvangst van de factuur. Bij voorkeur ontvangen wij één verzamelfactuur per maand, dus niet voor elk project een afzonderlijke factuur. 

Facturen moeten aan de volgende standaardvoorwaarden voldoen:

Uw factuur moet worden gericht aan Concorde Group BV en zijn voorzien van de hieronder genoemde gegevens:

 • Naam, adres, postcode en woonplaats
 • Factuurdatum
 • Uw factuurnummer (volgnummer)
 • Totaalbedrag van de factuur (in euro’s)
 • Uw BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Uw bankgegevens: uw IBAN (International Bank Account Number), de tenaamstelling, en de naam, het adres, de postcode en de vestigingsplaats van de bank. Eventuele wijzigingen geeft u zo spoedig mogelijk door via invoices@concorde.nl. Deze gegevens worden bij elektronische betaling namelijk niet automatisch gecontroleerd.
 • BIC (Bank Identifier Code)

Als er geen BTW in rekening wordt gebracht, moet uit de factuur blijken of een bijzondere BTW-regeling van toepassing is, namelijk:

 • Toepassing van een verleggingsregeling
 • Toepassing van een vrijstelling van BTW
 • Intracommunautaire levering

Overige informatie, zoals omschrijving van het project, naam van de project manager, leverdatum, datum van opdracht, enzovoorts, hoeft niet op de factuur te worden vermeld. Deze informatie is niet van belang voor de crediteurenadministratie en belemmert een snelle verwerking van de factuur.

Stuur uw factuur bij voorkeur als PDF-document per e-mail naar invoices@concorde.nl
Eventueel stuurt u de factuur per post naar:

Concorde Group BV
t.a.v. de crediteurenadministratie
Postbus 140
1180 AC Amstelveen

7. Wie is de contactpersoon voor deze vertaaltender? 

De hoofdcontactpersoon voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie is Jelena Mazul (Operations Manager). Zij is te bereiken via e-mail: jelena.mazul@concorde.nl. Bij vragen kunt u via dit e-mailadres contact opnemen met een van de projectmanagers.

8. Hoe log ik in op het Extranet? 

Via ons Extranet kunt u de te vertalen bronbestanden gemakkelijk en veilig downloaden en uw vertaling vervolgens weer uploaden. Ook kunt u hier uw gegevens wijzigen (zoals uw adresgegevens) en uw beschikbaarheid/afwezigheid vermelden.

Het Extranet van Concorde Group is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. In het loginscherm voert u uw loginnaam en uw wachtwoord in. Mocht u nog niet over inloggegevens beschikken, kunnen wij deze eenvoudig voor u genereren. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Resource Management, via resources@concorde.nl of 020 - 820 2859.