Concorde gaat vertalen voor Stichting SBB

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft onlangs een aanbestedingsprocedure voor vertaaldiensten uitgeschreven. Daaropvolgend is de overeenkomst voorlopig aan Concorde gegund. Dat betekent dat – tenzij een ander vertaalbureau voor 23 juni zwaarwegende bezwaren heeft – Concorde vanaf 1 juli vertalingen voor Stichting SBB uitvoert. Wat betekent dit voor u, en wat verandert er?

Diploma’s vertalen

Onder de overeenkomst met Stichting SBB gaat Concorde hoofdzakelijk diploma’s vanuit alle talen vertalen. De diploma's moeten altijd beëdigd vertaald worden, behalve wanneer er in de betreffende taalcombinatie geen beëdigde vertaler beschikbaar is. Voor alle opdrachten van Stichting SBB nodigen we daarom altijd eerst Rbtv-vertalers uit, vervolgens vertalers die op de Uitwijklijst staan.

Procedures en eisen

Stichting SBB stelt een aantal eisen aan de vertalingen die Concorde verzorgt. Een van de belangrijkste eisen voor de uitvoering van deze vertaalopdrachten is dat u in uw vertaling geen Nederlandse interpretatie geeft van diplomanamen en onderwijstypen. Dit houdt in dat uw vertaling geen Nederlandse onderwijsniveaus mag bevatten. Daarnaast wijzen we u hieronder op een aantal zaken die veranderen of specifiek voor de opdrachten van Stichting SBB gelden.

1. De vertalingen dienen door een in Nederland geregistreerde en beëdigde vertaler te worden uitgevoerd.

2. De vertaler moet een letterlijke één-op-éénvertaling aanleveren in de lay-out van de brontekst.

3. De vertalingen mogen geen Nederlandse onderwijsniveaus bevatten. De vertaler geeft geen Nederlandse interpretatie van diplomanamen en onderwijstypen, zoals havo, vwo, enzovoort.

4. Alle bronteksten worden digitaal aangeleverd.

5. Indien u een beëdigde vertaling uitvoert, levert u via Extranet een digitaal exemplaar aan Concorde en een hard copy exemplaar aan Stichting SBB. Via Extranet kunt u per project een leveringsbrief downloaden.

6. Vertalingen die niet beëdigd hoeven te worden, worden uitgevoerd in de Online Editor.

7. Vertalingen die niet beëdigd hoeven te worden, levert u digitaal via Extranet aan Concorde.

8. In het geval van niet-westerse talen (Chinees, Japans, Hebreeuws, Arabisch, cyrillisch schrift, enzovoort) worden diplomanaam en onderwijstype in transcriptie door de vertaler aangeleverd, zodat deze herkenbaar zijn voor de diplomawaardeerder.

9. Indien een aanvraagformulier van de Indicatie Onderwijsniveau vertaald moet worden, vertaalt de vertaler alleen de stukken tekst die in de vreemde taal zijn geschreven. De vragen die in het Nederlands staan, zullen niet vertaald worden, tenzij anders overeengekomen.

10. Onder de overeenkomst met Stichting SBB gelden de MVJ-woordtarieven zoals u die met Concorde hebt afgesproken. Het aantal woorden in de doeltaal wordt gehanteerd.

11: Voor vertalingen Arabisch bestaat er een termenlijst. Deze kunt u hieronder downloaden:

 

Heeft u ervaring met het vertalen van diploma’s en heeft u nog niet eerder diploma’s voor ons vertaald? Stuur dan een e-mail naar ons resourcemanagement: resources@concorde.nl.