Wat zijn PE-punten?

PE staat voor "Permanente Educatie". Staat u als vertaler in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) ingeschreven als beëdigd vertaler of bent u op de Uitwijklijst geplaatst, dan moet u tijdens een periode van vijf jaar vanaf het moment van inschrijving 80 PE-punten behalen. Wanneer u die 80 PE-punten haalt, blijft u beëdigd of op de Uitwijklijst staan.

U kunt PE-punten behalen door als cursist deel te nemen aan bijvoorbeeld een opleiding, een webinar of een lezing, of door als docent/spreker op te treden tijdens een scholingsactiviteit. 

 

Specialisatie

Heeft u bij uw inschrijving in het Rbtv aangegeven een specialisatie te hebben (en is die goedgekeurd), dan moet u in de periode van vijf jaar na inschrijving die specialisatie op peil houden en uitbreiden. Van de 80 PE-punten die u in 5 jaar moet halen, moeten er gemiddeld 4 per jaar op het gebied van uw specialisatie zijn gehaald. Deze punten hoeft u niet extra te halen. Van de 80 punten die u in 5 jaar moet halen, zijn er dus minstens 20 op het gebied van uw specialisatie.

Haalt u in 5 jaar niet voldoende punten op het gebied van uw specialisatie, dan zal de vermelding van de specialisatie niet wordt verlengd.

 


Bent u vertaler en heeft u een vraag over iets waar u als vertaler mee te maken heeft, bijvoorbeeld op het gebied van beëdiging, administratie of opleiding? Stel uw vraag hieronder en we beantwoorden hem zo snel mogelijk voor u.

Staat uw vraag er niet bij?