Vertaaldiensten voor de overheid

Concorde Group verzorgt al enkele jaren vertaaldiensten voor de overheid en (semi)overheidsinstellingen. Momenteel voeren we vertalingen uit voor onder andere het ministerie van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), de Belastingdienst, de Koninklijke Marechaussee, de IND, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), de Raad voor Rechtsbijstand, de Nederlandse Politie en Gemeente Rotterdam.

Extranet

U kunt uw aanvraag snel en gemakkelijk invoeren via ons Extranet. Door gebruik te maken van Concorde Extranet kunt u via een beveiligde verbinding bestanden uitwisselen. U kunt zowel de te vertalen bronbestanden uploaden als de vertaalde documenten downloaden. Daarnaast kunt u op Extranet een overzicht inzien van de lopende projecten. Hierdoor kan het verloop van projecten worden gevolgd. Door wachtwoordbeveiliging is gegarandeerd dat individuele afnemers alleen hun eigen projecten en bijbehorende bestanden te zien krijgen. Uit oogpunt van gemak, snelheid en veiligheid is het zeer aan te raden Extranet te gebruiken.

Heeft u nog geen inloggegevens voor Extranet? Stuur dan een e-mail naar minjus.vertaal@concorde.nl. We sturen u dan zo snel mogelijk uw inloggegevens. Uitgebreide informatie over Extranet leest u in het PDF-document "Concorde Group Extranet".

Indien u uw te vertalen documenten niet digitaal kunt leveren, vragen we u een e-mail te sturen naar ons projectmanagement (minjus.vertaal@concorde.nl) om de werkwijze te overleggen.

Heeft u vragen over vertalingen voor de overheid en overheidsinstellingen kunt u bellen naar 020-8202850.

De Nederlandse Politie

Uw te vertalen documenten kunt u uploaden op Extranet. Wilt u contact met een van onze projectmanagers kunt u een e-mail sturen naar politie.vertalen@concorde.nl. Mocht u nog niet beschikken over inloggegevens voor Extranet, kunt u een e-mail sturen naar dit e-mailadres. Om u te kunnen toevoegen aan ons systeem hebben we de volgende gegevens van u nodig: uw dienstnummer, uw contactgegevens en de adresgegevens van het bureau waar u werkzaam bent.

UWV

Medewerkers van het UWV kunnen hun aanvraag doen via Facilitor, het Facilitair management informatiesysteem (FMIS-UWV).

Gemeente Rotterdam

Vanaf 1 september 2015 verzorgt Concorde Group vertalingen voor Gemeente Rotterdam. Medewerkers van Gemeente Rotterdam plaatsen hun vertaalopdrachten op Concorde Extranet.

U kunt toegang tot Extranet aanvragen door een e-mail te sturen naar rotterdam@concorde.nl met een cc naar e.pieper@rotterdam.nl onder vermelding van clusternaam, afdeling, voor- en achternaam en uw directe telefoonnummer.

Contact
Virginia Groenendijk, Sales Manager (020-8202868)
Overheid@concorde.nl

Meer informatie over de samenwerking met Concorde vindt u in de factsheet Vertaaldiensten van Gemeente Rotterdam.